menu

Vi udvikler
og implementerer
virksomme sociale indsatser

Læs mere

Om Metodecentret

Metodecentret er en medlemsorganisation for kommuner og regioner.

Vi bidrager til at forbedre kvaliteten på det sociale område og samtidig udnytte ressourcerne bedre.

I fællesskab afprøver vi nye idéer og deler vores erfaringer og viden med hinanden.

Samtidig implementerer og kvalitetssikrer vi virksomme metodeprogrammer.

Weltklasse reklame + pr