menu

Beskæftigelsesindsats for udsatte

Den beskæftigelsesrettede indsats på Holmstrupgård har til formål at hjælpe aktivitetsparate unge med psykiatriske lidelser i beskæftigelse via en kombination af en række forskellige individuelt tilrettelagte aktiviteter. Dette er blandt andet aktiviteter såsom praktik, 9.-/ 10.klasses undervisning, værkstedsarbejde og terapi. I samarbejde med det kommunale jobcenter udformes på den baggrund en plan for, hvordan den enkelte kan komme nærmere en indslusning på arbejdsmarkedet.

Med indsatsen arbejder Holmstrupgård sammen med de unge på at opnå en højere erhvervs- eller uddannelsesafklaring, så de unges muligheder for at komme i beskæftigelse bliver styrket. Samtidigt søger indsatsen at forbedre sociale, praktiske og faglige kompetencer ligesom de unges selvhjulpenhed og tro på egne evner.

Hvorvidt indsatsen på disse parametre faktisk er virksom, er dog ikke tidligere dokumenteret og Metodecentret foretager derfor en evaluering af Holmstrupgårds beskæftigelsesindsats. Ved hjælp af både kvantitative og kvalitative metoder undersøger vi mulige effekter af indsatsen.

Evalueringen løber fra 2016 til 2018 og er finansieret af Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Weltklasse reklame + pr