menu

Om FFT

FFT er et behandlingsforløb, der har til formål at forbedre familierelationer samt mindske misbrugsproblemer og kriminel adfærd.

Målgruppen for FFT er familier med børn og unge mellem 10 og 18 år i milde eller alvorlige adfærdsproblemer. Behandlingen består i gennemsnit af 12 behandlingssessioner over 3-4 måneder, hvor både den unge og forældrene deltager.

Behandlingen foregår primært hos terapeuten eller i familiens hjem, men den kan også foregå i andre arenaer, eksempelvis skole, i afsoningssammenhænge og andre steder i lokalsamfundet.

Metodecentret har indtil udgangen 2017 fået tildelt ansvaret for implementering og kvalitetssikring af FFT i Danmark af Socialstyrelsen. Find FFTs hjemmeside her: www.fftdanmark.dk

 

Indsatsen i FFT

Et FFT-team består af 3 til 8 terapeuter, som hver behandler 10-12 familier ad gangen, samt en vejleder. Indsatsen består af fem komponentersom har sit eget fokus, egne succeskriterier og egne interventionsstragier og -teknikker:

  • Engagement, som fokuserer på at beskytte de unge og deres familier fra at droppe ud af programmet tidligt.
  • Motivation, som fokuserer på at styrke alliance, tillid, håb og motivation for varige ændringer.
  • Analyse, som fokuserer på at kortlægge individuelle, familiemæssige og øvrige relationer samt adfærden mellem dem.
  • Adfærdsændring, som består af kommunikationstræning, specifikke opgaver, forældreteknikker, færdighedstræning, adfærdstræning m.m.
  • Generalisering, hvor den unge og familien støttes i at udvide de opnåede forbedringer til andre arenaer og i at imødekomme de fremtidige udfordringer.

Effekter af FFT

FFT viser god effekt i forhold til kriminalitet og social adfærd:

I følge den amerikanske vurderingsenhed "Blueprint" viser flere studier, at FFT i større udstrækning mindsker kriminalitet og risikoen for tilbagefald til kriminalitet sammenlignet med andre foranstaltninger til ungdomskriminelle. 

En svensk studie viser, at familier, som modtog FFT, havde større forbedringer end traditionel indsats i forhold til recidiv og i de unges eksternaliserende og internaliserede symptomer.

Ifølge Socialstyrelsen viser et amerikansk studie gennemført i 2012, at implementeringen af FFT og MST i staten New Jersey har reduceret antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet. 

Økonomi

Ifølge Socialstyrelsen peger en hollandsk cost-effectiveness analyse på, at der er lavere udgifter ved FFT end ved den sædvanlige behandling målt i forhold til nedgang i kriminalitet.

I analysen er både udgifter direkte forbundet med kriminalitet og udgifter for familien og samfundet som et hele vurderet i forhold til langsigtede resultater. Beregningerne er dog foretaget med baggrund i teoretisk viden om, hvordan unge, der indgår i forløb med FFT, klarer sig med hensyn til kriminalitet – og ikke med baggrund i empiriske data fra behandling med FFT.

Kom i gang

Hvis du er interesseret i at høre mere om FFT, er du meget velkommen til at kontakte os.

Weltklasse reklame + pr