menu

Mestringsstøtte

Metodecentret har i samarbejde med Herning, Randers og Hillerød Kommuner igangsat et udviklings- og afprøvningsprojekt om mestringsstøtte på børnehandicapområdet. Projektets overordnede formål er at fremme familiers mestring af hverdagslivet samt at forebygge eller udsætte institutionsanbringelse.

"I projektet bliver den eksisterende tænkning på børnehandicapområdet udfordret og suppleret med nye værdier, nye måder at tænke kontakt og sagsbehandling på, nye måder og metoder til at sætte familien i centrum på – set i både et menneskeligt og økonomisk perspektiv." – Projektleder Helle Høgh

Metodecentret har i samarbejde med de deltagende kommuner udarbejdet en helhedsorienteret og familiecentreret ramme for samarbejde mellem kommune og familier med børn og unge med handicap eller udviklingsforstyrrelser. Rammen er udviklet på baggrund af forskningslitteratur og workshops med fagprofessionelle. Vi har ligeledes lavet interviews med forældre til børn og unge med handicap. Rammens fokus er på hele familien og deres behov for at blive støttet i at have så godt et familie- og hverdagsliv som muligt.

Fra sommeren 2016 har vi startet afprøvning og implementering af den helhedsorienterede ramme. Denne afprøvning er udbygget med et særligt ”mindset”, der bygger på fem værdibaserede principper for tænkningen i indsats og sagsbehandling.

Hver kommune udarbejder en ”indsatstrappe” for børnehandicapområdet, som bliver et vigtigt redskab i det forebyggende arbejde. Denne tænkning bygger på den såkaldte ”Sverigesmodel”, der arbejdes med i flere af de deltagende kommuner. Afprøvningsperioden slutter i april 2018.

Målet for Metodecentret er at udvikle et værdibaseret koncept, der kan anvendes til spredning af forandringer i indsats og sagsbehandling på børnehandicapområdet i landets kommuner.


LÆS MERE HER:

Projektbeskrivelse

Helhedsorienteret ramme for familiecenteret sagsbehandling og mestringsstøtte

Litteraturgennemgang

Weltklasse reklame + pr