menu

Minding the Baby

Der har igennem de sidste år været et stigende fokus på tidlig indsats til udsatte børn og familier for at forebygge sociale problemer.

Med dette formål afprøver Aarhus Kommune, Frederikshavn Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Billund Kommune, Herning Kommune, Silkeborg Kommune, Næstved Kommune og Metodecentret i samarbejde med Yale University og VIVE interventionsprogrammet Minding the Baby.

Minding the Baby er en forskningsbaseret, tværfaglig og hjemmebaseret indsats udviklet af Yale University med fokus på at styrke tilknytningen mellem sårbare forældre og deres børn. Metoden har i et lodtrækningsforsøg i USA vist positive effekter. 

Ved at styrke tilknytning mellem forældre og barn ønsker programmet at fremme psykisk og fysisk sundhed hos barn og forældre. Indsatsen varetages af et tværfagligt team omkring familien, og den begynder i andet til tredje trimester før fødslen og afsluttes, når barnet er to år. Målgruppen er udsatte (kommende) forældre med sociale og psykiske problemer. 

Ved at arbejde med tilknytning mellem barn og forældre sigter programmet mod at forebygge tilknytningsforstyrrelser samt adfærds-  og indlæringsproblemer. Hvis der ikke arbejdes med sådanne problemstillinger, kan de være udløsende faktorer for en tidlig anbringelse af barnet uden for hjemmet. Og netop forebyggelse af sådanne anbringelser er en af dette afprøvningsprojekts centrale mål.

Det er vores forventning, at dette program vil løfte den faglige kvalitet af det tidlige forebyggende arbejde i kommunerne – og ad den vej tilbyde en mere tryg opvækst for udsatte børn og samtidig en økonomisk besparelse for samfundet på sigt.

Afprøvningen løber frem til udgangen af 2023 og er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.
 

Weltklasse reklame + pr