menu

Model for Adfærdsændring

Et pilotprojekt til oversættelse og aktionslæring af The Behavior Change Wheel indenfor bostøtten på handicapområdet i Viborg Kommune

I foråret 2017 opstarter Metodecentret i samarbejde med Viborg Kommune et fælles projekt om at oversætte og tilpasse "The Behaviour Change Wheel" til en dansk socialfaglig kontekst. Den konkrete målgruppe og problemstilling, vi arbejder med i projektet, er voksne udviklingshæmmede med et misbrugsproblem. Vi arbejder med udvalgte borgeres misbrugsadfærd og adfærdsændring som case, samtidig med den generelle oversættelse og tilpasning af metoden.

"The Behaviour Change Wheel" er udviklet til at kunne skræddersy interventioner indenfor det primære sundhedsområde. Vi mener dog, at metoden også kan anvendes på det sociale område, fordi den er generisk i sin form og dermed kan anvendes på mange forskellige problemstillinger og målgrupper. Det, tror vi, er et element, som vil blive mere efterspurgte i fremtidens socialarbejde". Projektleder Helle Høgh. Metodecentret.

"The Behaviour Change Wheel" bygger på teori og begreber fra en systematisk gennemgang af 19 forskningsbaserede koncepter for at skabe forandring og ændringer af adfærd. Den engelske adfærdspsykolog og forsker Susan Michie og hendes team har udsondret de virksomme faktorer og forskellige niveauer, der må arbejdes med for at skabe vellykkede adfærdsændringer og samlet dem i én model udformet som et hjul.

Kilde: Michie et. al. 2011 Implementation Science 6;42

Redskabet hjælper socialarbejderen og borgeren med at analysere problemadfærden og med at overveje, hvilke interventionsformer og ”teknikker” til forandring, der er brug for i den givne case. Det er med andre ord en systematisk metode til at analysere den adfærd, man ønsker at ændre, og tilrettelægge de interventioner, der vil være mest virksomme i samarbejde med borgeren og andre fagprofessionelle.

Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2017 og skal munde ud i en dansk metodebeskrivelse målrettet det sociale område.

Weltklasse reklame + pr