Image
Model for adfærdsændring
 

HVAD
Metodecentret har i samarbejde med Viborg Kommune og Region Midtjylland igangsat et projekt, som har til formål at afprøve Model for Adfærdsændring. Her arbejdes med voksne borgere med udviklingshæmning og et misbrugsproblem. I projektet fokuseres på, hvordan borgernes misbrugsadfærd kan ændres.

HVORFOR
Kompleksiteten i sociale problemer betyder, at den hjælp og støtte, som det socialfaglige personale yder, må tilrettelægges forskelligt, fordi den skal tilpasses de mange årsager, der kan være til problemerne.

Model for adfædsændring bygger på den engelske adfærdspsykolog og forsker Susan Michie's arbejde med The Behaviour Change Wheel. Michie har gennemgået 19 forskningsbaserede koncepter for at skabe forandring og adfærdsændring. De faktorer der må arbejdes med for at skabe vellykkede adfærdsændringer er samlet i modellen.

Den oprindelige engelske model er udviklet til at kunne skræddersy interventioner indenfor det primære sundhedsområde. I Metodecentret mener vi, at metoden også kan anvendes på det sociale område, fordi den er generisk i sin form og dermed kan anvendes på mange forskellige problemstillinger og målgrupper. Det, tror vi, er et element, der vil blive mere efterspurgt i fremtidens socialarbejde, hvor Model for adfærdsændring kan være med til at understøtte den socialfaglige indsats" - Projektleder Helle Høgh. Metodecentret.

HVORDAN
"Model for adfærdsændring" er et bud på, hvordan teori og forskning kan være med til at understøtte den faglige dømmekraft og guide det socialfaglige skøn i tilrettelæggelsen af en skræddersyet indsats med og for borgere med komplekse problemstillinger.

Modellen er et redskab, der hjælper socialarbejderen og borgeren med at analysere problemadfærden og med at overveje, hvilke interventionsformer og ”teknikker” til forandring, der er brug. Det er med andre ord en konkret og systematisk metode til at analysere den adfærd, man ønsker at ændre, og til at tilrettelægge de mest effektive interventioner.

HVORNÅR
Afprøvningen foregår både i bostøtte og på bosteder. Den samlede evaluering af afprøvningen forventes at ligge klar i sommeren 2020.