Image

Daghuset Enggården

 

I denne evaluering gennemgås Daghuset Enggårdens behandlingstilbud, som henvender sig til psykisk sårbare unge eller unge med diagnosticerede psykiatriske lidelser. Evalueringen baserer sig på 16 unge, der har gennemført et fuldt forløb ved Enggården på 15 måneder.

De unge har generelt mange udfordringer både relateret til deres psykiske diagnoser, men dertil har de også yderligere problematikker, som eksempelvis lavt selvværd, social isolation og selvskadende adfærd og har på grund af deres vanskeligheder i en længerevarende periode enten stået uden et passende skoletilbud eller haft et meget højt fravær i skolen.

Overordnet viser evalueringen, at det er lykkedes at give de unge et dagtilbud af en sådan faglig kvalitet, at langt de fleste opnår en positiv udvikling. Det betyder, at de unge igennem forløbet på Enggården oplever at opnå øget selvværd, mindsker deres angst, opnår flere kompetencer på det sociale område og generelt opbygger flere strategier til at håndtere deres problematikker.

Et mindre antal af unge har dog kun udviklet sig i mindre grad undervejs i forhold til de opstillede mål. Generelt er det dog kendetegnende for de unge, at deres støttebehov mindskes igennem forløbet ved Enggården, hvilket også afspejles i de unges efterfølgende foranstaltninger.

Evalueringen tegner således generelt et billede af en positiv udvikling hos størstedelen af de unge. Det indikerer, at det er lykkedes at skabe et alternativt tilbud til en anbringelse på et psykiatrisk døgntilbud. De unges positive udvikling er tegn på, at det er muligt at tilrettelægge og give et ambulant tilbud med andre rammer end et døgntilbud, hvor de unge med psykiatriske problemstillinger har mulighed for at bo hjemme hos familien.

DOWNLOAD EVALUERINGEN HER:

Evaluering af Daghuset Enggården