Image
Intensive anbringelser
 

I 2011 indledte døgninstitutionerne Hedebocentret, afdeling Claudisvej, og Toften, begge i Herning Kommune, et samarbejde med Metodecentret om at udvikle og afprøve et koncept for tidsbegrænsede anbringelser. Konceptet blev senere omdøbt til intensive anbringelser.

Idéen til projektet udsprang af Herning Kommunes planer om at udvikle og afprøve en ny model på området for udsatte børn, unge og familier, kendt som Sverigesmodellen. Modellen tager udgangspunkt i en forventning om, at man gennem omlægning af kommunens myndighedsarbejde på området og de indsatser og tilbud, som kommunen anvender, kan opnå en mere effektiv ressourceudnyttelse. Det er således forventningen, at kvaliteten af den støtte, kommunen giver de udsatte børn, unge og familier, kan øges samtidig med, at der kan realiseres økonomiske besparelser.

KORA og Metodecentret har udgivet flere rapporter om Sverigesmodellen og afprøvningen af den i Herning Kommune (KORA 2010, 2011, 2012 og 2015, KORA og Metodecentret 2015). Det intensive anbringelseskoncept kan således ses i tråd med tænkningen i Sverigesmodellen, men er dog ikke tænkt som afhængigt af, at en anbringende kommune har implementeret Sverigesmodellen for at kunne finde anvendelse på en døgninstitution.

Siden Claudisvej og Toften tog initiativ til dette projekt, har mange andre institutioner og opholdssteder igangsat lignende projekter og flere er på vej. Denne rapport beskriver erfaringerne fra pilotafprøvningen af konceptet i de to døgninstitutioner i perioden 2012-2015. I tillæg til denne rapport udgives også en uddybende beskrivelse, Intensive anbringelser i praksis, som mere indgående belyser, hvordan det intensive koncept er omsat på Claudisvej og Toften.DOWNLOAD EVALUERINGEN HER:
Intensive anbringelser - Erfaringer fra pilotafprøvningen i Herning Kommune