Image

Intensive anbringelser

 

Denne rapport supplerer slutevalueringen af pilotafprøvningen af intensive anbringelser på døgninstitutionerne Hedebocentret, afdeling Claudisvej, og Toften i Herning Kommune. Den omhandler detaljeret proces- og praksisbeskrivelser af, hvordan institutionerne har omsat indsatskonceptet og indeholder således dokumentation for de konklusioner om omsætningen af konceptet, som er præsenteret i slutevalueringen, som kan findes her på hjemmesiden.

Praksisbeskrivelsen henvender sig primært til institutioner og personale, som søger inspiration til, hvordan indsatskonceptet kan omsættes fra teori til praksis. Praksisbeskrivelsen er primært struktureret omkring indsatskonceptets fire grundelementer, og er derfor inddelt i fire hovedkategorier, hvor vi belyser hvordan institutionerne har udfoldet indsatserne som (1) realistisk målrettede, (2) indeholdende integrerede parallelle indsatser, (3) familiecentreret, og (4) hvordan de har arbejdet med at sikre kontinuitet i den efterfølgende indsats.

Claudisvej og Toften er, i den nævnte rækkefølge, beskrevet hver for sig, eftersom institutionerne arbejder med forskellige målgrupper og dermed også forskelligartede problemstillinger. Vi kigger derfor også nærmere på henholdsvis Claudisvej og Toftens målgrupper, og ser blandt andet på henvisningsårsagerne for de anbragte, og hvor de boede inden anbringelsen. Indledende beskriver vi kortfattet indsatskonceptets fire grundelementer.


DOWNLOAD RAPPORTEN HER:
Intensive anbringelser - praksisbeskrivelse