Image
Intensive anbringelser
 

Denne undersøgelse belyser, hvordan en intensiv anbringelse opleves fra de anbragtes og deres forældres perspektiv. Undersøgelsen baserer sig på interviews med ni familier, hvorfra et barn eller ung har været anbragt i et intensivt anbringelsesforløb på Toften eller Hedebocentret i Herning Kommune eller på Børne og Unge Center Vejle Fjord i Vejle Kommune.

Indsatskonceptet Intensive Anbringelser udspringer af et udviklingsprojekt gennemført af døgninstitutionerne Toften og Hedebocentret i Herning Kommune i samarbejde med Metodecentret fra 2012 til 2015. Siden er konceptet blevet videreudviklet og implementeret på Børne og Unge Center Vejle Fjord i Vejle Kommune.

Med denne evaluering ønsker vi at sætte fokus på, hvordan en intensiv anbringelse opleves fra de anbragte børn og unges og deres forældres perspektiv. Formålet er at levere et supplerende vidensbidrag, som sammenholdt med de fagprofessionelles vurderinger kan anvendes til at sige, om indsatskonceptet også tilbyder en effektivisering på området ud fra en kvalitetsmæssig vurdering.

Evalueringen er baseret på dels interviews med tidligere anbragte unge på Hedebocentret og Toften i Herning Kommune samt deres forældre, dels med forældre til tidligere anbragte børn på Børne og Unge Center Vejle Fjord. Formålet med undersøgelsen er at evaluere forældrenes og de unges oplevelse af at være en del af indsatsforløbet Intensive Anbringelser

DOWNLOAD RAPPORTEN HER
Intensive anbringelser - hvad siger de anbragte og deres familier?