Image
Multisystemisk terapi
 

MST Danmark, under Metodecentret, har gennem en årrække fungeret som MST-Netværkspartner og sammen med en række MST-organisationer afprøvet det amerikanske behandlingstilbud Multisystemisk Terapi i Danmark.

MST er et intensivt behandlingstilbud til unge mellem 12 og 17 år, der er i alvorlige adfærdsproblemer. Der kan være tale om pjækkeri fra skole, kriminalitet, misbrug, aggressivitet, trusler eller lignende. Målet med behandlingstilbuddet er at nedbringe den unges adfærdsproblemer i en intensiv familiebehandlingsindsats, hvor også forældrene hjælpes med at finde forældrerollen igen og fastholde den. I forløbet får familien hjælp til at finde ressourcepersoner i deres nærmiljø, som kan støtte dem både under og efter behandlingen

En MST-behandling varer mellem 3 og 5 måneder og foregår i hjemmet samt de steder den unge kommer. Et MST-team består af en vejleder og 2-4 uddannede og trænede MST-terapeuter, som besøger familierne og de involverede systemer flere gange om ugen, alt efter behov. En terapeut har gennemsnitlig 4 familier ad gangen. Familierne kan ved kriser komme i kontakt med MST-teamet 24 timer i døgnet, mens behandlingen foregår.

Behandlingen dokumenteres systematisk på alle familier hver eneste uge, og følges op af supervision og konsultation. Ved slutningen af et forløb laves der en grundig udskrivningsrapport, med klinisk evaluering af indsatsen, og med dokumentation af behandlingens resultater ud fra tydeligt beskrevne mål.

Der er flere positive erfaringer med MST bl.a. fra USA og Norge. Også i Danmark har erfaringerne med MST været overordnet positive. Alligevel har Metodecentret, i rollen som netværkspartner, og MST-organisationerne oplevet en række udfordringer med MST bl.a. i forbindelse med kulturel tilpasning af det amerikanske system til danske forhold. Derfor har Metodecentret sammen med samarbejdspartnere udviklet Multisystemisk Indsats, MSI, som et alternativ til MST. MSI erstatter pr. 1. januar 2019 MST i Danmark.