Igangværende projekt
Familiebehandling

Bånd og Broer

Bånd og Broer skal som fireårigt projekt styrke den forebyggende indsats til udsatte unge og reducere risikoen for, at de bliver ekskluderet fra fællesskaber og ikke får uddannelse og beskæftigelse som voksne.

Bånd og Broer er et nyt koncept, som kombinerer fritidsjob til udsatte unge med familiebehandling. Konceptet skal styrke den forebyggende indsats til udsatte unge og reducere risikoen for, at de bliver ekskluderet fra fællesskaber og ikke får uddannelse og beskæftigelse som voksne. Projekt Bånd og Broer er et samarbejde mellem Metodecentret og Hillerød Kommune. Projektet er støttet økonomisk af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Et stigende antal unge i hele landet er i risiko for mere eller mindre permanent marginalisering. De nationale tendenser på området er tydelige og veldokumenterede: Udsatte unge får i langt mindre udstrækning end andre unge en afgangseksamen i dansk og matematik fra folkeskolen, flere og flere unge bliver hjemløse og flere unge føler sig ensomme. Mange udsatte unge oplever at blive afkoblet de centrale sociale systemer såsom skole, familie, arbejde, venskaber mv.

Formålet med Bånd og Broer er at sikre, at de unge får positive erfaringer med arbejdsmarkedet gennem fritidsjob og samtidig gennemfører folkeskole eller ungdomsuddannelse. Indsatsen skal også skal bidrage til at udvikle, forbedre og forstærke de unges relationer til familie og positive netværk. Endelig skal den reducere de individuelle problemstillinger, såsom adfærdsproblemer eller psykosociale udfordringer, der kan være stopklodser for, at de unge kan fastholde et fritidsjob og et uddannelsesforløb.

Projektet indebærer et tæt samarbejde mellem Hillerød Kommune og lokale virksomheder, som er villige til at tilbyde de unge fritidsjob. Kommunens opgave er at støtte de unge i processen og hjælpe den unge med at stabilisere sin tilværelse.

Som noget nyt samler Bånd og Broer fritidsjobkonsulenter, med ansvar for at støtte de udsatte unge i at få og fastholde fritidsjob, og terapeuter, med ansvar for behandling af de unge og deres familier, i et fælles indsatsteam. Dét sikrer en sammenhængende indsats, og at relationelle og psykosociale problemstillinger hos de unge ikke står i vejen for, at de kan få fritidsjob og uddannelse.

Metodecentret understøtter udviklingen og afprøvningen med ekspertise baseret på mange års erfaring med systemiske familieprogrammer.

Bånd og Broer afprøves i Hillerød Kommune over de næste fire år. I projektperioden forventes det, at cirka 80 unge gennemfører indsatsen.