Virtuel bostøtte

Fem kommuner – Aarhus, Randers, Viborg, Favrskov og Herning – har sammen med SIND gennem halvandet år afprøvet virtuel bostøtte med videosamtaler og applikationer. Denne måde at støtte

Smartphones som hjælpemiddel

Afprøvningen af smartphones til borgere med opmærksomhedsforstyrrelser i Skanderborg Kommune har vist, at de fleste deltagere bliver mere selvhjulpne og at flere oplever at blive mere parate til

Intensive anbringelser

Intensive anbringelser er et indsatskoncept, hvor anbringelser ses som en specialiseret og kortvarig indsats. De anbragte børn og unge er ude af hjemmet i en kort periode, hvilket

Dagtilbud i stedet for anbringelser

Døgninstitutionen Børn- og Ungecenter Toften i Herning Kommune har med dagtilbuddet Broen ønsket at udvikle en ny type socialpædagogisk indsats for udsatte børn og unge, der både er

Daghuset Enggården

Anbringelsesområdet i Danmark er under forandring. Man har i de senere år kunnet iagttage en klar tendens til, at færre unge anbringes på døgninstitutioner. En døgninstitutionsanbringelse er et

ADHD netværk

Hvordan kan det offentlige og det frivillige arbejde sammen om tilbud til borgere med ADHD, både som supplement og som forebyggelse til offentlige indsatser? Og hvordan kan det

Multisystemisk Terapi

Multisystemisk Terapi MST er et intensivt behandlingstilbud til unge mellem 12 og 17 år, der er i alvorlige adfærdsproblemer. Der kan være tale om pjækkeri fra skole, kriminalitet,