JOBRUS

Pilotprojekt skal hjælpe udsatte unge i uddannelse eller job JobRus er et nyt pilotprojekt, som Metodecentret i samarbejde med Randers Kommune og Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet

Rusmidler og Skadesvirkning

HVAD Projekt Rusmidler og skadesvirkning har til formål at udvikle materiale og redskaber om rusmidler og skadesvirkning, målrettet borgere med udviklingshæmning og fagpersonale. Projektets endelige produkt kaldes for

Bånd og Broer

  Formålet med Bånd og Broer er at sikre, at de unge får positive erfaringer med arbejdsmarkedet gennem fritidsjob og samtidig gennemfører folkeskole eller ungdomsuddannelse. Indsatsen skal også

Familie- og Netværksfokuseret Indsats

Barnet/den unge er som udgangspunkt hjemmeboende, i netværkspleje eller hos plejefamilie. Men der kan også være tale om børn og unge, hvor der ønskes en hjemgivelse fra anbringelse

Tættere på familien

Sverigesmodellen har hidtil udelukkende været afprøvet på udsatteområdet i Danmark. Metodecentrets tidligere erfaringer med implementering og evaluering af modellen kan medvirke til en vigtig kvalificering af modellen på

Model for adfærdsændring

Model for adfædsændring bygger på den engelske adfærdspsykolog og forsker Susan Michie’s arbejde med The Behaviour Change Wheel. Michie har gennemgået 19 forskningsbaserede koncepter for at skabe forandring

Minding the Baby

I et samarbejde mellem Yale University og Metodecentret implementerer Aarhus Kommune, Frederikshavn Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Thisted Kommune, Billund Kommune, Herning Kommune, Silkeborg Kommune og Næstved Kommune interventionsprogrammet Minding

Fasemodellen

Formålet med modellen er at tilbyde rammer, hvor unge med autisme udvikler kompetencer, så de på sigt kan flytte i egen bolig med kommunal bostøtte. I takt med