Intensive anbringelser

Denne undersøgelse belyser, hvordan en intensiv anbringelse opleves fra de anbragtes og deres forældres perspektiv. Undersøgelsen baserer sig på interviews med ni familier, hvorfra et barn eller ung

Tættere på familien

Tættere på familien Tættere på familien løber fra april 2016 til december 2019. Metodecentret følger og evaluerer projektet. Der er udarbejdet en midtvejsevaluering på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse

Smartphones som hjælpemiddel

Smartphones som hjælpemiddel Afprøvningen af smartphones til borgere med opmærksomhedsforstyrrelser i Skanderborg Kommune har vist, at de fleste deltagere bliver mere selvhjulpne og at flere oplever at blive

Intensive anbringelser

I 2011 indledte døgninstitutionerne Hedebocentret, afdeling Claudisvej, og Toften, begge i Herning Kommune, et samarbejde med Metodecentret om at udvikle og afprøve et koncept for tidsbegrænsede anbringelser. Konceptet

Digital støtte i socialpædagogik

Digital støtte i socialpædagogik Denne tekst er udarbejdet som første led i et udviklingsprojekt med titlen ‘Digital støtte i socialpædagogisk arbejde: Praksisnær metodeudvikling af individuelt tilrettelagte apps målrettet

Dagtilbud i stedet for anbringelser

Dagtilbud i stedet for anbringelse Døgninstitutionen Børn- og Ungecenter Toften i Herning Kommune har med dagtilbuddet Broen ønsket at udvikle en ny type socialpædagogisk indsats for udsatte børn

Daghuset Enggården

Daghuset Enggården I denne evaluering gennemgås Daghuset Enggårdens behandlingstilbud, som henvender sig til psykisk sårbare unge eller unge med diagnosticerede psykiatriske lidelser. Evalueringen baserer sig på 16 unge,