Intensive anbringelser

Intensive Anbringelser Denne rapport beskriver de fire centrale principper i indsatskonceptet Intensive Anbringelser. Konceptet tager udgangspunkt i en litteraturgennemgang, Metodecentret har foretaget over internationale forskningsbaserede erfaringer om, hvordan

Intensive anbringelser

Denne undersøgelse belyser, hvordan en intensiv anbringelse opleves fra de anbragtes og deres forældres perspektiv. Undersøgelsen baserer sig på interviews med ni familier, hvorfra et barn eller ung

Tættere på familien

Tættere på familien Tættere på familien løber fra april 2016 til december 2019. Metodecentret følger og evaluerer projektet. Der er udarbejdet en midtvejsevaluering på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse

Smartphones som hjælpemiddel

Smartphones som hjælpemiddel Afprøvningen af smartphones til borgere med opmærksomhedsforstyrrelser i Skanderborg Kommune har vist, at de fleste deltagere bliver mere selvhjulpne og at flere oplever at blive

Intensive anbringelser

I 2011 indledte døgninstitutionerne Hedebocentret, afdeling Claudisvej, og Toften, begge i Herning Kommune, et samarbejde med Metodecentret om at udvikle og afprøve et koncept for tidsbegrænsede anbringelser. Konceptet