Digital støtte i socialpædagogik

Digital støtte i socialpædagogik Denne tekst er udarbejdet som første led i et udviklingsprojekt med titlen ‘Digital støtte i socialpædagogisk arbejde: Praksisnær metodeudvikling af individuelt tilrettelagte apps målrettet

Dagtilbud i stedet for anbringelser

Dagtilbud i stedet for anbringelse Døgninstitutionen Børn- og Ungecenter Toften i Herning Kommune har med dagtilbuddet Broen ønsket at udvikle en ny type socialpædagogisk indsats for udsatte børn

Daghuset Enggården

Daghuset Enggården I denne evaluering gennemgås Daghuset Enggårdens behandlingstilbud, som henvender sig til psykisk sårbare unge eller unge med diagnosticerede psykiatriske lidelser. Evalueringen baserer sig på 16 unge,

Personer med autisme

Personer med autisme Voksne med autismespektrumforstyrrelse klarer sig generelt mindre godt på parametre, der kan være vigtige for et godt voksenliv som beskæftigelse, uddannelse, sociale relationer mv. For

Mestringsstøtte

Mestringsstøtte Denne litteraturgennemgang er gennemført af Metodecentret, med sigte om at afdække forskningsbaserede indikatorer på bedste praksis for mestringsstøtte til familier med børn og unge med fysiske handicap

Sverigesmodellen i praksis

Herning Kommune igangsatte i 2013 deres såkaldte Sverigesprogram. Formålet med programmet er at opnå en mere effektiv ressourceudnyttelse på det specialiserede område for udsatte børn, unge og familier.

Sammenhængende forløb

At skabe muligheder for og med borgere med særlige behov, handler om at skabe muligheder for medborgerskab og inklusion. Med nationale initiativer som førtidspensionsreformen, har regeringen sat fokus