Igangværende projekt

Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel

Afprøvning af Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel skal sikre kvalitet og strømlining på tværs af kommunale indsatser for udsatte børn, unge og deres familier.

Metametoden Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel målretter, strukturerer og guider arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier.

Flere kommuner har efterspurgt en kvalitetssikret model, der kan styrke systematikken på tværs af indsatser, der er til gavn for udsatte familier, og derfor ønsker Herning og Randers Kommuner i samarbejde med Metodecentret at afprøve et pilotprojekt med Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel.

Modellen guider de fagprofessionelle og sikrer, at forskellige faser i en barn- og ungeindsats udføres med samme grundighed og tilgang uanset type, problem eller vilkår. Målet er også at skabe sammenhæng mellem arbejdsgangene ved indsatser på det specialiserede socialområde som familiebehandling, kontaktpersonsordninger og individuel rusmiddelbehandling.

Arbejdsmodellen giver desuden en ensartet dokumentation, der kan bruges i forskellige dataindsamlinger og feedback-systemer.

Afprøvningen er et tæt samarbejde mellem kommunernes indsatser og Metodecentret. Indsatsen bliver prøvet af i kommunale teams af 5-6 fagprofessionelle, og man forventer, at 70-80 familier indgår i projektperioden. Indsatsen kan overordnet deles i tre:

  • Tilpasning af modellen, forberedelse af organisationen og udarbejdelse af implementeringsplaner
  • Kvalitetssikring – herunder undervisning, træning og vejledning af fagprofessionelle
  • Evaluering og justering

Afprøvningen af Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel begynder i september 2020 og varer 18 måneder.