Rapport

Evaluering af gruppeforløb om rusmidler og skadevirkning til borgere med udviklingshæmning og rusmiddelproblemer

Den første evaluering af ”Rusmidler og skadevirkning – Koncept for gruppeforløb til borgere med udviklingshæmning og rusmiddelproblemer” er netop afsluttet. Resultaterne viser, at borgere med udviklingshæmning og rusmiddelproblemer profiterer af at deltage i gruppebehandling, som er særlig tilrettelagt til deres behov og forudsætninger.

Den første evaluering af ”Rusmidler og skadevirkning – Koncept for gruppeforløb til borgere med udviklingshæmning og rusmiddelproblemer” er netop afsluttet. Gruppeforløbene er gennemført på to institutioner i Specialområde Udviklingshandicap, Region Midt.

Resultaterne viser, at borgere med udviklingshæmning og rusmiddelproblemer profiterer af at deltage i gruppebehandling, som er særlig tilrettelagt til deres behov og forudsætninger.

I alt fire ud af ni deltagere, der gennemførte et helt gruppeforløb har formået at ændre deres forbrug af rusmidler i en positiv retning gennem ophør eller reduktion.

Deltagere i gruppeforløbet peger på, at selve gruppeformatet er godt struktureret og bidrager med motivation og støtte til at skabe forandring. Det sker bl.a. gennem den gruppepsykoedukative læring omkring rusmidler, der tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer med forskellige rusmidler, som suppleres med faktuel viden fra både rusmiddel- og socialfaglige facilitatorer.

I gruppesessionerne lærer de at genkende og sætte ord på følelser omkring deres misbrug, som samtidig bidrager til oplevelsen af et ligeværdigt socialt fællesskab. De arbejder med drømme om en bedre fremtid og konkrete forandringer. Den enkelte deltager ser sit misbrug i et fælles lys, og der sker en spejlingseffekt mellem deltagernes problemer og løsninger, som fagpersonerne faciliterer.

Gruppeformatet giver også mulighed for at deltagerne ikke er ”på” hele tiden, som ved den individuelle behandling, men kan tage en koncentrationsmæssig pause, låne ord af hinanden, samt træde ind og ud af de andres fortællinger, når de kan genkende noget, der afspejler deres egne erfaringer.

Evalueringen viser, at koblingen mellem gruppeforløb og deltagernes hverdagsliv på institutionerne ikke har været optimal. Der er behov for at styrke brobygning mellem gruppeforløbet og deltagernes hverdagsliv. Der har manglet information, koordinering og samarbejde mellem gruppefacilitatorerne og deltagernes støtte-kontaktpersoner på institutionerne. Rapporten afsluttes med en række anbefalinger til videre udvikling og opmærksomhed på implementering og facilitering af gruppeforløb efter konceptet.

Læs mere om ”Rusmidler og skadevirkning – Koncept for gruppeforløb til borgere med udviklingshæmning og rusmiddelproblemer” og de materialer, der er udviklet til gruppeforløb.

Kontaktperson: Helle Høgh, helle@metodecentret.dk tlf 23411243