Igangværende projekt
Familiebehandling

Familie & Netværk

Familie & Netværk er et behandlingstilbud til familier med børn og unge i alderen 6 til 17 år, der har adfærds- og trivselsproblemer.

Familie & Netværk er et behandlingstilbud til familier med børn og unge i alderen 6 til 17 år, der har udviklings- og trivselsproblemer. Problemerne kan vise sig som fx konflikter i og udenfor hjemmet, problemer i skolen, negative sociale relationer, skolefravær, misbrug, kriminalitet eller i forbindelse med psykiatriske diagnoser som fx ADHD eller enkelte former for autisme og angst.

Barnet/den unge er som udgangspunkt hjemmeboende, i netværkspleje eller hos plejefamilie. Men der kan også være tale om børn og unge, hvor der ønskes en hjemgivelse fra anbringelse eller flytning til plejefamilie. Her kan indsatsen, ud over at behandle identificerede udviklings- og trivselsproblemer, støtte op om, at overgangen fungerer og at hjemgivelsen eller flytningen til plejefamilien ikke bryder sammen.

I Familie & Netværk arbejdes der systemisk, hvilket betyder, at der i behandlingen samarbejdes med hele familien, det udvidede familienetværk, den unges netværk, samt alle involverede professionelle systemer (fx skole, fritid, sagsbehandler, psykiatri, læge), med andre ord alle, der har en privat eller professionel relation til barnet/den unge. Behandlingen er intensiv, hvilket vil sige, at et typisk forløb varer mellem 4 og 7 mdr. med hyppige møder med familien og de involverede systemer.

Behandlingen i Familie & Netværk varetages af et certificeret behandlingsteam, dvs. et team der har gennemgået grundtræning. Familie & Netværk-teamet består af minimum 4 fagpersoner, dvs. 3-5 behandlere og en vejleder. Vejlederen har det overordnede ansvar for:

  • Det daglige faglige arbejde, der udføres af teamet
  • Samarbejde med ledelse omkring systemiske og organisatoriske udfordringer
  • Sikre at teamet får indsamlet og indtastet data i den database, der stilles til rådighed fra Metodecentret
  • Samarbejde med ledelse omkring formidling af resultater og data rundt i egen organisation
  • Ansvar for samarbejdet med myndighedsområdet omkring visitation
  • Formidling af Familie- og Netværksfokuseret Indsats til samarbejdspartnere og henviste familier.

Terapeuten vil efter grundtræningen kunne arbejde med grundlæggende familieproblematikker såsom:

  • Relationelle problemer og konflikter i familien og netværket
  • Problemer omkring skole/hjem samarbejdet
  • Problemer, der relaterer sig til anti-sociale venner eller aktiviteter.

Hver terapeut har egne familier, men der samarbejdes som et team med kendskab til hinandens familier, så hele teamet kan give faglig sparring og vikariere i familierne ved sygdom og ferie. Dette sikrer også, at terapeuterne har den kliniske indsigt i familierne, der skal til for at kunne rådgive dem i de akutsituationer, der kan opstå i de pressede familier, og som teamet dækker via en 24/7 vagtordning.

Læs mere på Famile & Netværks egen hjemmeside