Igangværende projekt

Fra ung til voksen – bedre inddragelse af unge med handicap i overgangen til voksenlivet

Pilotprojektet vil inddrage unge med handicap og deres pårørende, så overgangen fra barn til voksen med handicap bliver mere overskuelig for de pårørende og den unge selv.

Unge med handicap står over for mange valg og forandringer ved overgangen til voksenlivet, og det kan være en udfordrende periode for den unge og de pårørende.

En litteraturgennemgang foretaget af Metodecentret har vist, at det bliver særligt svært at være ung med et handicap, når man fylder 18 år, da man bl.a. skal tage stilling til nye områder som forsørgelse og beskæftigelse, nye tilbud og fagprofessionelle. Gennemgangen har vist, at der er plads til store forbedringer, og at der ikke findes meget forskning på området, der dykker ned i gode overgange på handicapområdet.

På Metodecentrets temadag i 2019 efterspurgte unge med handicap en højere grad af inddragelse, tidligere planlægning og rettidig information om de ændringer, de står over for ved overgangen. Disse forslag om øget inddragelse er netop omdrejningspunktet for dette pilotprojekt, der skal sikre, at borgernes behov i højere grad bliver mødt.

Randers Kommune ønsker sammen med Metodecentret at mobilisere de unges viden, og deres erfaringer skal være omdrejningspunktet for at kvalificere den kommunale service i samarbejdet med borgeren og deres pårørende.

Pilotprojektet varer seks måneder og vil involvere 15 unge med handicap mellem 17 og 25 år, der allerede har erfaringer med overgangen. Som metodisk ramme for den borgerdrevne innovation afprøves metoden Erfaringsbaseret Design (EBD).

Fra ung til voksen har overordnet to formål:

  • At indsamle viden fra unge borgeres erfaringer med overgangen fra børne- til voksenhandicapområdet. Deres viden og erfaringer skal bruges, så overgangen møder borgernes behov.
  • At beskrive, afprøve og tilpasse elementer af metoden Erfaringsbaseret Design. Metoden anvendes som ramme for mobiliseringen af borgernes input til kvalitetssikring og fornyelse af overgange i den kommunale handicapservice.