Igangværende projekt
Familiebehandling

KEEP – Keeping Foster Parents Trained and Supported

I 2020 overtog Metodecentret ansvaret for KEEP i Danmark - et gruppeforløb målrettet plejefamilier, der fokuserer på forbedring af plejeforældres evne til at yde støtte til plejebørns udvikling og trivsel.

KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) er et gruppeforløb for plejefamilier, der har til formål at styrke plejeforældres kompetencer til at støtte deres plejebørns udvikling og trivsel. 

KEEP er udviklet af Oregon Social Learning Center i USA og bygger teoretisk primært på social læringsteori. Forløbet består af ugentlige sessioner af hver 90 minutters varighed i 16 uger, og der deltager plejeforældre for op til seks plejebørn pr. forløb. Sessionerne tager udgangspunkt i forskellige problematikker, herunder:

  • Plejeforældrenes etablering af et samarbejde med barnet 
  • Fokus på plejebarnets positive adfærd fremfor vanskeligheder
  • Brug af pointsystemer og belønning
  • Grænsesætning
  • Hvordan man som plejeforældre kan undgå magtkampe
  • Håndtering af særlig svær adfærd og opbygning af positive sociale relationer.

Både gruppediskussioner, rollespil, video og hjemmearbejde er en del af forløbet, der faciliteres af en gruppeleder. Gruppelederen har desuden telefonisk kontakt til plejefamilierne hver uge.

KEEP har været afprøvet i Danmark af Socialstyrelsen fra 2015 til 2017. Evalueringen af afprøvningen viste, at plejeforældrene oplever børnenes udfordringer som mindre stressende ved forløbets afslutning. Desuden fremhæver plejeforældrene, at de med afsæt i tilgange og redskaber fra KEEP kan skabe bedre rammer for hverdagen, hvilket giver mere ro for både plejeforældre og -børn. Du kan læse evalueringen her på siden.

Socialstyrelsens rapport ”Økonomisk analyse af forældretræningsprogrammet KEEP” fra 2019 indikerer, at KEEP kan betragtes som en god investering for kommunerne. Denne rapport kan du også læse her på siden. 

Metodecentret har i 2020 overtaget ansvaret for implementering og vedligeholdelse af KEEP i Danmark fra Socialstyrelsen. Vi samarbejder med de danske organisationer, som udbyder KEEP-forløb og de amerikanske udviklere.

Hvis du er interesseret i at høre mere om KEEP, så kontakt gerne konsulent Marie Høstrup på marhot@rm.dk.