Rapport
Støtte til voksne med mentale handicaps

Rusmidler og skadevirkning – koncept for gruppeforløb til borgere med udviklingshæmning o.l. kognitive vanskeligheder og rusmiddelproblemer

Særligt udviklet ny indsats til borgere med kognitiv funktionsnedsættelse, som ikke profiterer af den gængse rusmiddelbehandling.

Konceptet for gruppeforløb er særligt tilpasset og målrettet borgernes behov. Samtidig er det et koncept, som kan anvendes som både et rusmiddelbehandlingstilbud og et forebyggende socialfagligt gruppetilbud om rusmidler og skadevirkning.

Eksisterende behandlingstilbud bygger på en kognitiv tilgang, hvor egen refleksion og værdiorientering er helt central. Denne tilgang rammer skævt i forhold til borgere med udviklingshæmning, hvorfor mange ikke kommer i reel behandling for deres rusmiddelproblem.

Efterspørgslen på et gruppetilbud kommer fra borgene selv. I et samarbejdsprojekt med Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) efterspurgte borgere med udviklingshæmning et gruppetilbud målrettet dem.

Indsatsen skal hjælpe borgeren med at forstå, hvilken rolle og funktion rusmidler spiller i deres hverdag, hvilke andre strategier de kan benytte, hvilke skader et langvarigt forbrug kan bringe, og hvordan de kan få hjælp til at reducere eller ophøre deres rusmiddelforbrug.

Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem Viborg Kommunes voksenhandicapområde, Rusmiddelcenter Viborg, Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) i Region Midtjylland samt Metodecentret.

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) i Region Midtjylland har skabt en lille håndfuld videoer, der hver især belyser forskellige aspekter af den første afprøvning af gruppekonceptet. Psykolog Anemone Borghus snakker om arbejdet med håb og drømme, socialfaglig udviklingskonsulent Henriette Louise Bjerregaard taler om det væsentlige i et gruppeforløb for målgruppen, og rusmiddelkonsulent Louise Gade informerer om vigtighed af viden om rusmidler.

Et gruppeforløb består af i alt seks sessioner, der skal være til gavn for borgere med udviklingshæmning eller lignende kognitiv funktionsnedsættelse med rusmiddelproblemer. Se mere om selve gruppeindsatsen her, hvor al arbejdsmateriale også er tilgængeligt.