Metode

Bånd og Broer

Forebyggende indsats til at reducere udsatte unges risiko for at blive ekskluderet fra centrale sociale fællesskaber. Indsatsen understøtter bl.a. unge i at få en uddannelse og beskæftigelse ved tidligt at give dem positive erfaringer med fritidsjobs.

Bånd og Broer er en forebyggende indsats, der ønsker at reducere udsatte unges risiko for at blive ekskluderet fra centrale sociale fællesskaber samt en indsats, der understøtter de unge i at få en uddannelse og beskæftigelse ved tidligt at give dem positive erfaringer med fritidsjobs.