Metode

Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel på Døgninstutioner (DHA Døgn)

Arbejdsmodel til at skabe sammenhæng og helhedsorienteret fokus i sociale indsatser på børne- og ungeområdet i døgninstitutioner.