Metode

Faglighed i fokus

Socialfaglig systematik der giver fagprofessionelle redskaber til at arbejde løsningsfokuseret og i tæt samarbejde med udsatte børn, unge og familier. Målet er, at kommuner og de enkelte arbejdspladser sikrer en organisation i udvikling, hvor nye såvel som erfarne medarbejdere oplæres og udvikles.

Faglighed i Fokus (FIF) har til formål at give socialrådgivere og andre fagprofessionelle nye redskaber til at arbejde løsningsfokuseret og i tæt samarbejde med udsatte familier.

Modellen indeholder løbende kompetenceudvikling og kvalitetssikring i de fagprofessionelles samarbejde med udsatte børn, unge og familier. Ved bl.a. at tilbyde uddannelsesdage til de fagprofessionelle kan både nye og mere erfarne medarbejdere forholde sig til metoden, de anvender i det daglige arbejde.

Udviklingen af FIF søger at skabe en ensartet systematik i den måde, som kommuner og afdelinger internt i kommunerne arbejder med oplæring af nye medarbejdere og løbende kompetenceudvikling af erfarne medarbejdere. Det betyder, at der kan være store kommunale og lokale forskelle på, hvordan udsatte familier bliver mødt og forsøgt hjulpet.