Metode

KEEP

Gruppeforløb for plejefamilier, der har til formål at styrke plejeforældres kompetencer til at støtte deres plejebørns udvikling og trivsel. 

KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) er et gruppeforløb for plejefamilier, der har til formål at styrke plejeforældres kompetencer til at støtte deres plejebørns udvikling og trivsel. 

Ambitionen for KEEP er at skabe flere muligheder for børn og unge, uanset hvilken familie, de kommer fra og dermed skabe mindre ulighed. Forløbet skal ses som en del af et større forebyggende initiativ på socialområdet; ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt”.