Metode

Rusmidler og skadevirkning – koncept for gruppeforløb

Koncept for gruppeforløb er en særlig tilrettelagt indsats til borgere med udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder og et problematisk forbrug af rusmidler.