Igangværende projekt
Familiebehandling

Minding the Baby

I et samarbejde mellem Yale University og Metodecentret implementerer Aarhus Kommune, Frederikshavn Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Thisted Kommune, Billund Kommune, Herning Kommune, Silkeborg Kommune og Næstved Kommune interventionsprogrammet Minding the Baby.

Minding the Baby er en tværfaglig og hjemmebaseret indsats, som skal styrke tilknytningen mellem sårbare forældre og deres børn. En familieterapeut og en sundhedsplejerske følger gennem hjemmebesøg familien tæt. De arbejder med fokus på barnets sundhed og på udviklingen af en god forældre-barn-relation, bl.a. via mentalisering. Indsatsen begynder inden barnets fødsel og afsluttes, når barnet er to år.

I et samarbejde mellem Yale University og Metodecentret implementerer Aarhus Kommune, Frederikshavn Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Thisted Kommune, Billund Kommune, Herning Kommune, Silkeborg Kommune og Næstved Kommune interventionsprogrammet Minding the Baby. Indsatsen indgår i et forskningsprojekt og effektevalueres af VIVE. Minding the Baby er finansieret af den A.P. Møllerske Støttefond.

Der har igennem de sidste år været et stigende fokus på tidlig indsats til udsatte børn og familier for at forebygge sociale problemer. Minding the Baby er udviklet af forskere ved Yale University, og har i et lodtrækningsforsøg vist positive effekter i USA.

Programmet arbejder mod at forebygge tilknytningsforstyrrelser og adfærds- og indlæringsproblemer. Minding the Baby fokuserer på:
– At støtte op om og forbedre barnets fysiske og psykiske helbred og udvikling.
– At støtte op om og forbedre forældrenes fysiske og mentale helbred.
– At opbygge forældrenes kompetence til at mentalisere.
– At fremme selvsikkerhed i rollen som forældre.

Metodecentret forventer, at programmet vil løfte kvaliteten af det tidlige forebyggende arbejde i kommunerne. Det vil betyde en mere tryg opvækst for børnene og en økonomisk besparelse for samfundet på sigt.

Minding the Baby-indsatsen varetages af et tværfagligt team, typisk en sundhedsplejerske og en familieterapeut. Den begynder mellem andet og tredje trimester før fødslen og afsluttes, når barnet er to år. Terapeuterne besøger familien i hjemmet en gang om ugen. Forældrene får hjælp til at mentalisere. Det vil sige hjælp til at forstå meningen med barnets signaler og adfærd samtidig med, at de får støtte til at reflektere over egne reaktioner på barnet. Er der udfordringer med eksempelvis økonomi, bolig eller forældrenes egnen sundhed tilbydes støtte og vejledning til dette også.

Metodecentret fungerer som bindeled og formidler mellem de danske Minding the Baby-instanser og Yale University i forbindelse med blandt andet uddannelse af terapeuter og supervision.

Projektet løber frem til 2023.

For mere information kontakt projektleder Bjarke Nielsen

Telefon: 50 90 72 83

E-mail: bjrnil@rm.dk