Igangværende projekt

JobRus

JobRus er et pilotprojekt med fokus på at reducere rusmiddelforbrug og øge tilknytningen til uddannelse og/eller arbejdesmarkedet for udsatte unge.

JobRus er et nyt pilotprojekt, som Metodecentret i samarbejde med Randers Kommune og Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet står bag. Projektet stiler mod at skabe et individuelt tilpasset samarbejdsforløb mellem indsatser i rusmiddelbehandlingen og i jobcentret.

Målgruppen er unge, der har problemer med rusmidler og samtidig har manglende tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Målet er, at en helhedsorienteret indsats vil forbedre udsatte unges mulighed for at få tilknytning til enten en uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Eksisterende litteratur på området peger på, at hvis ikke de kommunale indsatser bliver mere sammenhængende, så er der et stort antal af udsatte unge, som falder gennem sikkerhedsnettet på trods af et overordnet godt hjælpesystem.

Derfor sigter JobRus efter at skabe en indsats for de unge, som er sammenhængende på tværs af de offentlige afdelinger, som de unge løbende kommer i kontakt med.

På den måde forventes JobRus at have væsentlige effekter som for eksempel at øge de udsatte unges parathed til en uddannelse og/eller beskæftigelse.

Desuden forventes det, at JobRus kan være med til at reducere den enkelte borgeres rusmiddelforbrug væsentligt og samtidig afhjælpe eventuelle tilbagefald.

Pilotprojektet løber fra sidst i 2019 til først i 2021. Metodecentret vil undervejs afholde en række workshops for de deltagende parter med fokus på udvikling af en samarbejdsmodel.

Hvis pilotprojektet får positive resultater, vil Metodecentret, sammen med Center for Rusmiddelforskning og interesserede kommuner, afprøve modellen i en større skala fra 2021 til 2024.

Hvis du vil vide mere om JobRus, kan specialkonsulent Bjarke Nielsen kontaktes på nedenstående kontaktoplysninger:

Mail:  bjrnil@rm.dk

Telefon: 50 90 72 83