Visioner

Vi vil bidrage til at forbedre kvaliteten på det sociale område i en virkelighed, hvor der ikke bliver flere ressourcer til at løse opgaverne. Ressourcerne kan udnyttes smartere og mere effektivt, hvis vi i fællesskab tænker anderledes, afprøver nye idéer og deler vores erfaringer og viden med hinanden.

Vi tror på, at de bedste løsninger skabes gennem en vidensbaseret social indsats. Vi er altid på udkig efter nye metoder og tilgange, som er beviseligt virksomme, så vi kan afprøve dem i Danmark. Og vi samarbejder med både forskere og professionelle i praksis om at udvikle nye indsatser, baseret på den bedste viden.

Vi tror også på, at de bedste løsninger udvikles i samarbejde med borgerne. Gennem en målrettet social indsats, som tager højde for den enkelte borgers livssituation og ønsker til tilværelsen, kan vi øge mulighederne for at udsatte borgere inkluderes som ansvarlige og respekterede deltagere i det sociale fællesskab.

Vores vision er at være et nationalt metodecenter, som landets kommuner og regioner ser som en naturlig samarbejdspartner til udvikling og implementering af effektive sociale indsatser.