Bliv inspireret
- se vores udgivelser

U-start – en tværprofessionel taskforce mod skolefravær

U-start er en taskforce af PPR-psykologer, en myndighedsrådgiver, en socialpædagog, en folkeskolelærer og psykologer, som arbejder med skolefraværssager på Hvidovre Kommunes ni folkeskoler. Taskforcen arbejder både med børn med begyndende skolefravær og børn med decideret skolevægring. Metodecentrets evaluering viser, at U-start mindsker skolefraværet for tre ud af fire elever, og deres gennemsnitlige fravær falder fra 56 til 22 procent. Download en kort beskrivelse af U-starts resultater, hele evalueringsrapporten og indsatsbeskrivelsen herunder

Læs mere

Unge med autisme og rusmiddelproblemer

De seneste 10 år er der sket en fordobling i antallet af børn og unge, der får en autismediagnose. Mange af disse unge er på vej over i voksenlivet, med nye krav om selvstændighed og uddannelse eller job. På grund af deres autistiske udfordringer, både socialt, kommunikativt og sensorisk, er der en del, der anvender rusmidler som et middel til at håndtere krav og svære situationer i deres hverdagsliv. Men vi ved for lidt om de autistiske unges forbrugsadfærd, hvilken forebyggelse og rusmiddelbehandling de kan profitere af, og hvilke særlige behov og hensyn unge med autisme har brug for i en behandlingssammenhæng. Metodecentret har foretaget en afdækning af viden og praksismiljøer om unge med autisme og problematisk forbrug af rusmidler.

Læs mere

Fra zoneindsats til samstemt forløb

Metodecentret har evalueret Holstebro Kommunes og Regionspsykiatrien Gødstrups fælles projekt "Fra zoneindsats til samstemt forløb", om at etablere midlertidige psykiatriske omsorgspladser og en fremskudt opsøgende indsats. Projektets ambition er at tage hånd om funktionelt hjemløse borgere med psykiatriske problemer og forbrug af rusmidler, ved at skabe mere stabilitet i borgernes liv og forebygge genindlæggelser. Evalueringen viser lovende resultater.

Læs mere

Tættere på Familien: Fra et familie- og rådgiverperspektiv

Tættere på Familien har vist sig at have store effekter på socialområdet, både hvad angår forældre til børn med et handicap og for de rådgivere, som arbejder tæt sammen med familierne. Du kan læse mere om hovedpunkterne i Metodecentrets evaluering af projektet i centrets rapporter, der beskriver både familie- og rådgiverperspektiv samt en pixiversion, der omhandler projektets hovedkonklusioner.

Læs mere

Daghuset Enggården

Evaluering af Daghuset Enggårdens behandlingstilbud, som henvender sig til psykisk sårbare unge eller unge med diagnosticerede psykiatriske lidelser. Overordnet viser evalueringen, at det er lykkedes at give de unge et dagtilbud af en sådan faglig kvalitet, at langt de fleste opnår en positiv udvikling. Det indikerer, at det er lykkedes at skabe et alternativt tilbud til en anbringelse på et psykiatrisk døgntilbud.

Læs mere

Mestringsstøtte til familier med børn med handicap

Forskningen peger på, at en familiecentreret praksis kan tilbyde en organisering og et samarbejde mellem forældre, familier og de offentlige myndigheder, som kan virke stressreducerende for forældre og samtidigt på en inddragende vis kan inkludere familierne i, hvor der bør investeres i forhold til deres situation med henblik på at kunne fastholde barnet i hjemmet længst muligt.

Læs mere

Børn og unge med skolevægring

Der er en stigende opmærksomhed på elever, som har vanskeligheder ved at opretholde en normal skolegang på grund af skolevægring, men vores viden om fænomenet er begrænset. Metodecentret har gennemført et litteraturstudie inden for forskning i skoleområdet og har identificeret en række perspektiver, der kan øge forståelsen af årsagerne til og behandlingen af skolevægring.

Læs mere