Igangværende projekt

Rusmidler og Skadesvirkning

Projektet Rusmidler og Skadesvirkning har til formål at udvikle materialer og redskaber om rusmidler og skadesvirkning, målrettet borgere med udviklingshæmning og fagpersonale.

Projektet Rusmidler og Skadesvirkning har til formål at udvikle materiale og redskaber om rusmidler og skadesvirkning, målrettet borgere med udviklingshæmning og fagpersonale. Projektets endelige produkt kaldes for Materialekasser, og består af fysiske kasser, som indeholder både visuel og grafisk formidling, “hands-on” redskaber, spil og plakater – afhængig af temaet, der arbejdes med. Materialekasserne udvikles sammen med borgere med udviklingshæmning, som har en konkret erfaring med rusmidler.

Projektet er et samskabelsesprojekt mellem Metodecentret, Udviklingshæmmedes Landsforbund, Viborg Kommunes Voksenhandicapområde og Rusmiddelcenter Viborg. Projektet finansieres i et samarbejde mellem Viborg Kommunes Voksenhandicapområde, Rusmiddelcenter Viborg og Metodecentret.

Metodecentret har lavet en litteraturgennemgang om misbrugsadfærd af rusmidler blandt borgere med udviklingshæmning.  Den peger på, at borgere med et misbrug oftest ikke kommer i et relevant behandlingstilbud. Konsekvensen kan være, at de udvikler misbrug med store sundhedsmæssige, personlige og sociale konsekvenser.

Litteraturgennemgangen peger på fire forhold, som er vigtige at have fokus på i det professionelle arbejde:

  1. Fokus på misbrugets funktion og årsager i det pædagogiske arbejde
  2. Tilpasning af virksomme indsatser i misbrugsbehandlingen i forhold til borgerens behov og kognitive funktionsniveau
  3. Fokus på tværfaglig viden og samarbejde samt den professionelles rolle
  4. Sikre tværsektorielt og organisatorisk samarbejde.

I Metodecentrets afprøvning af Model for adfærdsændring, er der fokus på ændring af misbrugsadfærd blandt borgere med udviklingshæmning i en positiv retning. Men det, er det blevet klart, at der mangler psykoedukativt materiale og redskaber målrettet borgere, som er kognitivt udfordret.

Til arbejdet med at styrke indsatsen for borgerne, er der derfor brug for at udvikle materiale og redskaber, der kan bruges tværfagligt i det pædagogiske og behandlingsmæssige felt, og som kan styrke borgerenes indsigt og brobygningen mellem sektorer og borgerne.

I samskabelsesprojektet har alle deltagende parter har et fælles ansvar for kvaliteten af det færdige materiale. Det særlige ved samskabelsesformen er, at borgere med udviklingshæmning og erfaring med rusmidler, har en aktiv og central rolle i udformningen af materialet. Her inddrages både individuelle erfaringer om virkning og skadesvirkning af rusmidler samt erfaringer omkring det kommunale samspil mellem behandling og pædagogisk støtte for den enkelte borger. Borgererfaringerne bidrager til indsigt hvor der er et udviklingspotentiale omkring viden, kommunikation og skal give konkrete ideer til, hvordan en god brobygning mellem behandlings- og voksenhandicapområdet kan styrkes.

Projektets tænkes i tre faser: En researchfase, en samskabelsesfase og en produktfase. Samlet rummer faserne gennemgribende research med udgangspunkt i eksisterende materiale og viden, format-workshops og udarbejdelse og kvalitetssikring af det endelige produkt.

For at sikre den faglige kvalitet i materialet etableres en arbejdsgruppe, med ekspertise indenfor det pædagogiske felt og rusmiddelbehandlingsområdet, som understøtter det løbende udviklingsarbejde.

Projektet løber fra efteråret 2019 til foråret 2020, hvor de endelige Materialekasser præsenteres på en temadag arrangeret af Metodecentret.