Sammenhængende forløb

At skabe muligheder for og med borgere med særlige behov, handler om at skabe muligheder for medborgerskab og inklusion. Med nationale initiativer som førtidspensionsreformen, har regeringen sat fokus

Quality Implementation

Vi har lavet en dansk bearbejdning af Quality Implementation Framework (QIF), som forholder sig konkret til operationaliseringen af centrale implementeringsgreb i forskellige faser af en implementeringsproces. I Metodecentret