JOBRUS

Pilotprojekt skal hjælpe udsatte unge i uddannelse eller job JobRus er et nyt pilotprojekt, som Metodecentret i samarbejde med Randers Kommune og Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet

Bånd og Broer

  Formålet med Bånd og Broer er at sikre, at de unge får positive erfaringer med arbejdsmarkedet gennem fritidsjob og samtidig gennemfører folkeskole eller ungdomsuddannelse. Indsatsen skal også

Dagtilbud i stedet for anbringelser

Dagtilbud i stedet for anbringelse Døgninstitutionen Børn- og Ungecenter Toften i Herning Kommune har med dagtilbuddet Broen ønsket at udvikle en ny type socialpædagogisk indsats for udsatte børn

Mestringsstøtte

Mestringsstøtte Denne litteraturgennemgang er gennemført af Metodecentret, med sigte om at afdække forskningsbaserede indikatorer på bedste praksis for mestringsstøtte til familier med børn og unge med fysiske handicap

Sverigesmodellen i praksis

Herning Kommune igangsatte i 2013 deres såkaldte Sverigesprogram. Formålet med programmet er at opnå en mere effektiv ressourceudnyttelse på det specialiserede område for udsatte børn, unge og familier.