Bånd og Broer

  Formålet med Bånd og Broer er at sikre, at de unge får positive erfaringer med arbejdsmarkedet gennem fritidsjob og samtidig gennemfører folkeskole eller ungdomsuddannelse. Indsatsen skal også

Dagtilbud i stedet for anbringelser

Dagtilbud i stedet for anbringelse Døgninstitutionen Børn- og Ungecenter Toften i Herning Kommune har med dagtilbuddet Broen ønsket at udvikle en ny type socialpædagogisk indsats for udsatte børn

Mestringsstøtte

Mestringsstøtte Denne litteraturgennemgang er gennemført af Metodecentret, med sigte om at afdække forskningsbaserede indikatorer på bedste praksis for mestringsstøtte til familier med børn og unge med fysiske handicap

Sverigesmodellen i praksis

Herning Kommune igangsatte i 2013 deres såkaldte Sverigesprogram. Formålet med programmet er at opnå en mere effektiv ressourceudnyttelse på det specialiserede område for udsatte børn, unge og familier.

Jobindsats til sårbare unge

Den beskæftigelsesrettede indsats (LAB-forløbet) på Holmstrupgård har til formål at hjælpe aktivitetsparate unge med psykiatriske lidelser i beskæftigelse via en kombination af en række individuelt tilrettelagte aktiviteter. Her

Hvordan går det med de unge i MST?

Multisystemisk Terapi (MST) er et intensivt behandlingstilbud målrettet unge i alderen 12 til 17 år, som har alvorlige adfærdsproblemer. Metoden blev introduceret i Danmark i 2003 som et