Jobindsats til sårbare unge

Den beskæftigelsesrettede indsats (LAB-forløbet) på Holmstrupgård har til formål at hjælpe aktivitetsparate unge med psykiatriske lidelser i beskæftigelse via en kombination af en række individuelt tilrettelagte aktiviteter. Her

Hvordan går det med de unge i MST?

Multisystemisk Terapi (MST) er et intensivt behandlingstilbud målrettet unge i alderen 12 til 17 år, som har alvorlige adfærdsproblemer. Metoden blev introduceret i Danmark i 2003 som et

Børn og unge med skolevægring

Børn og unge med skolevægring Der er en stigende opmærksomhed på elever, som har vanskeligheder ved at opretholde en normal skolegang på grund af skolevægring, men vores viden