JOBRUS

Pilotprojekt skal hjælpe udsatte unge i uddannelse eller job JobRus er et nyt pilotprojekt, som Metodecentret i samarbejde med Randers Kommune og Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet

Rusmidler og Skadesvirkning

HVAD Projekt Rusmidler og skadesvirkning har til formål at udvikle materiale og redskaber om rusmidler og skadesvirkning, målrettet borgere med udviklingshæmning og fagpersonale. Projektets endelige produkt kaldes for