JobRus

JobRus er et nyt pilotprojekt, som Metodecentret i samarbejde med Randers Kommune og Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet står bag. Projektet stiler mod at skabe et individuelt

Rusmidler og Skadesvirkning

Projektet Rusmidler og Skadesvirkning har til formål at udvikle materiale og redskaber om rusmidler og skadesvirkning, målrettet borgere med udviklingshæmning og fagpersonale. Projektets endelige produkt kaldes for Materialekasser,

Model for adfærdsændring

Model for adfædsændring bygger på den engelske adfærdspsykolog og forsker Susan Michie’s arbejde med The Behaviour Change Wheel. Michie har gennemgået 19 forskningsbaserede koncepter for at skabe forandring