Indsats mod selvskade

Vi har lavet en litteraturgennemgang, som kortlægger den eksisterende litteratur for virkningsfulde indsatselementer og barrierer i behandlingen af selvskadende adfærd i form af “ikke-suicidal-selvskade”. Formålet var at finde frem