Tema

Familiebehandling

Metodecentret understøtter implementering af familiebehandlingsindsatser i kommuner i hele landet. Her kan du læse mere om indhold og målgrupper for de forskellige indsatser.

Nogle familiers liv er præget af, at et barn eller en ung i familien har adfærdsproblemer eller ikke trives i skolen, i fritiden eller i hjemmet. Somme tider er familielivet påvirket af et højt konfliktniveau mellem forældre og ung.

Andre familier er udsatte af andre årsager, eksempelvis når forældre til nyfødte kan have vanskeligheder ved at skabe en tryg tilknytning og på andre måde tilgodese spædbarnets behov.

Fælles for familierne, at barnet eller den unge er truet af mistrivsel, og hvis familien ikke får professionel hjælp risikerer det at gå ud over barnets eller den unges udvikling. I dette tema har vi samlet de indsatser, som Metodecentret understøtter implementeringen af i kommunerne, fx gennem træning, supervision og kvalitetssikring.