Tema

Familier med børn med handicap

Find Metodecentrets erfaringer og viden om familier med børn med handicap. Her kan du læse om forskning på området og vores projekter med bl.a. styrket sagsbehandling og mestringsstøtte.

Familier med børn og unge med handicap kan have særlige udfordringer med at få hverdagen og ressourcerne til at hænge sammen. Et barn med handicap har ofte behov for specialiseret professionel støtte i større eller mindre udstrækning, hvilket stiller krav om særlige fagprofessionelle kompetencer og indsigt i området. Og at være forælder til et barn med handicap kan samtidig være krævende og både psykisk og fysisk slidsomt, hvilket  kan gøre en helhedsorienteret professionel indsats for hele familien nødvendig.

I dette tema har vi samlet erfaringer og resultater fra de afprøvningsprojekter, som Metodecentret har gennemført sammen med familier med børn med handicap . Vi har også lavet flere litteraturgennemgange på området, som også kan findes nedenfor.