Image
Smartphones som hjælpemiddel
 

Afprøvningen af smartphones til borgere med opmærksomhedsforstyrrelser i Skanderborg Kommune har vist, at de fleste deltagere bliver mere selvhjulpne og at flere oplever at blive mere parate til at komme i beskæftigelse. Samtidig kan kommunen nedsætte antallet af støttetimer til borgerne.

18 borgere med opmærksomhedsforstyrrelser som fx ADHD, har fra 1. februar 2012 til 1. februar 2013 deltaget i Skanderborg Kommunes Remind-projekt. I projektet har borgerne afprøvet smartphones som hjælpemiddel til at støtte dem i at strukturere og planlægge deres hverdag. Telefonerne har haft et særligt program installeret ved navn Multi-Comai, der bl.a. indeholder kalender- og påmindelsesfunktioner, krisehåndteringsplaner og visuelle støttefunktioner, som fx kan hjælpe med at beregne priser i forbindelse med indkøb.

Den støtte og struktur, som smartphonen giver, opleves som betydningsfuld for borgerne, fordi den giver tryghed ved, at de har styr på deres aftaler og planer. Derudover hjælper telefonen og dens programmer til, at borgerne kan gennemføre aktiviteter, der kan være angstfremkaldende som fx busture, indkøb og lignende.

- Næsten alle oplever, at de er blevet mere selvhjulpne i kraft af de muligheder telefonen giver dem. De får mere overskud og mindre stress i hverdagen, og flere fortæller at de er blevet parate til at komme videre med deres liv og eksempelvis komme i arbejde, siger projektleder Tina Sønderskov Nielsen.

Metodecentret har finansieret og gennemført evalueringen af projektet. Læs mere i den afsluttende evalueringsrapport eller den opsummerende artikel nedenfor.


LÆS MERE HER:

Rapport: Smartphones til borgere med ADHD

Kort fortalt: Artikel om Remind-projektet