Bliv inspireret
- se vores udgivelser

 Redskaber

Fra ung til voksen med handicap – inspirationskatalog til at skabe bedre overgange til voksenlivet

Nyt inspirationskatalog fra Metodecentret giver unge, pårørende samt ledere og medarbejdere i den kommunale handicapservice inspiration til at udvikle kvaliteten af samarbejdet i overgangen fra ung til voksen. Kataloget er udviklet på baggrund af pilotprojektet "Fra ung til voksen" i samarbejde med Randers Kommune.

Læs mere
 Undersøgelse

Tættere på Familien: Fra et familie- og rådgiverperspektiv

Tættere på Familien har vist sig at have store effekter på socialområdet, både hvad angår forældre til børn med et handicap og for de rådgivere, som arbejder tæt sammen med familierne. Du kan læse mere om hovedpunkterne i Metodecentrets evaluering af projektet i centrets rapporter, der beskriver både familie- og rådgiverperspektiv samt en pixiversion, der omhandler projektets hovedkonklusioner.

Læs mere
 Undersøgelse

Daghuset Enggården

Evaluering af Daghuset Enggårdens behandlingstilbud, som henvender sig til psykisk sårbare unge eller unge med diagnosticerede psykiatriske lidelser. Overordnet viser evalueringen, at det er lykkedes at give de unge et dagtilbud af en sådan faglig kvalitet, at langt de fleste opnår en positiv udvikling. Det indikerer, at det er lykkedes at skabe et alternativt tilbud til en anbringelse på et psykiatrisk døgntilbud.

Læs mere
 Litteraturgennemgang

Mestringsstøtte til familier med børn med handicap

Forskningen peger på, at en familiecentreret praksis kan tilbyde en organisering og et samarbejde mellem forældre, familier og de offentlige myndigheder, som kan virke stressreducerende for forældre og samtidigt på en inddragende vis kan inkludere familierne i, hvor der bør investeres i forhold til deres situation med henblik på at kunne fastholde barnet i hjemmet længst muligt.

Læs mere
 Litteraturgennemgang

Børn og unge med skolevægring

Der er en stigende opmærksomhed på elever, som har vanskeligheder ved at opretholde en normal skolegang på grund af skolevægring, men vores viden om fænomenet er begrænset. Metodecentret har gennemført et litteraturstudie inden for forskning i skoleområdet og har identificeret en række perspektiver, der kan øge forståelsen af årsagerne til og behandlingen af skolevægring.

Læs mere