Bliv inspireret
- se vores udgivelser

 Undersøgelse

Tættere på Familien: Fra rådgivernes perspektiv

Tættere på Familien har haft positive effekter for rådgiverne på alle de parametre, som evalueringsrapporten har målt på. Der kan identificeres forbedringer i forhold til deres oplevelse af arbejdspres, rammevilkår, det tværgående samarbejde, deres kommunikation med familierne, kendskab til sagerne samt at de overordnet kan levere en mere tilfredsstillende indsats.

Læs mere
 Undersøgelse

Daghuset Enggården

Evaluering af Daghuset Enggårdens behandlingstilbud, som henvender sig til psykisk sårbare unge eller unge med diagnosticerede psykiatriske lidelser. Overordnet viser evalueringen, at det er lykkedes at give de unge et dagtilbud af en sådan faglig kvalitet, at langt de fleste opnår en positiv udvikling. Det indikerer, at det er lykkedes at skabe et alternativt tilbud til en anbringelse på et psykiatrisk døgntilbud.

Læs mere
 Litteraturgennemgang

Mestringsstøtte til familier med børn med handicap

Forskningen peger på, at en familiecentreret praksis kan tilbyde en organisering og et samarbejde mellem forældre, familier og de offentlige myndigheder, som kan virke stressreducerende for forældre og samtidigt på en inddragende vis kan inkludere familierne i, hvor der bør investeres i forhold til deres situation med henblik på at kunne fastholde barnet i hjemmet længst muligt.

Læs mere
 Litteraturgennemgang

Børn og unge med skolevægring

Der er en stigende opmærksomhed på elever, som har vanskeligheder ved at opretholde en normal skolegang på grund af skolevægring, men vores viden om fænomenet er begrænset. Metodecentret har gennemført et litteraturstudie inden for forskning i skoleområdet og har identificeret en række perspektiver, der kan øge forståelsen af årsagerne til og behandlingen af skolevægring.

Læs mere