Igangværende projekt
Tættere på Familien

Udvidelse af Tættere på Familien

Aarhus Kommune har udvider og forlænger projekt Tættere på Familien. Fase to af projektet forventes at give svar på en række centrale og hidtil ubesvarede spørgsmål om Sverigesmodellen.

Aarhus Kommune har besluttet at udvide og forlænge projekt Tættere på Familien. Projektet, der tager udgangspunkt i Sverigesmodellen, skal omfatte en større del af familierne på handicapområdet, og målgruppen er børn med en handicapsag i alderen 0-12 år.

Metodecentret følger udbredelsen af projektet, og vi er bl.a. interesserede i, om de gode resultater fra første fase af Tættere på Familien kan genskabes, når det opskaleres. Vi er også interesserede i, hvordan de langsigtede effekter af projektet ser ud – og hvordan, vi kan forklare dem.

Udvidelsen af projektet bliver organiseret i to spor:

  • Spor 1: Undersøgelse af virksomme elementer
  • Spor 2: Undersøgelse af opskalering og langsigtede effekter

På baggrund af et solidt datagrundlag er hovedformålet at finde svar på en række centrale og hidtil ubesvarede spørgsmål om Sverigesmodellen.

Anden fase af Tættere på Familien forventes at være afsluttet i foråret 2022.

Du kan læse mere om Tættere på Familien i artiklerne herunder – eller i vores tema af samme navn.