Igangværende projekt

Udvikling af koncept for gruppeforløb om rusmidler og skadevirkning til borgere med udviklingshæmning

Et samtaleforløb til borgere med udviklingshæmning, der har problemer med rusmidler, skal imødekomme behovet for indsatser, der er målrettet borgere, som ikke har gavn af de eksisterende tilbud.

Der findes i dag meget få tilbud om gruppebaseret undervisning og samtaleforløb for voksne borgere med udviklingshæmning, som har problemer med rusmidler.

Eksisterende behandlingstilbud bygger på en kognitiv tilgang, hvor egen refleksion og værdiorientering er helt central. Denne tilgang rammer skævt i forhold til borgere med udviklingshæmning, hvorfor mange ikke kommer i reel behandling for deres rusmiddelproblem.

I dette projekt er ambitionen, at udvikle et gruppetilbud, der er særligt tilpasset og målrettet borgernes behov. Samtidig er det et koncept som skal kunne anvendes på både behandlings- og socialområdet som gruppetilbud.

Efterspørgslen er opstået i et samarbejdsprojekt med Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF), hvor borgere med udviklingshæmning efterspurgte gruppeforløb målrettet dem..

Forløbet skal hjælpe borgeren med at forstå, hvilken rolle og funktion rusmidler spiller i borgerens hverdag, hvilke andre strategier borgeren kan benytte, hvilke skader et langvarigt forbrug kan bringe, og hvordan borgeren kan få hjælp til at reducere eller ophøre deres forbrug.

Udviklingen af konceptet sker i et samarbejde mellem Viborg Kommunes voksenhandicapområde, Rusmiddelcenter Viborg, Region Midtjyllands Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) samt Metodecentret.

Med projektet ønsker vi at udvikle et gruppeforløb på i alt seks sessioner, der skal være til gavn for borgere med udviklingshæmning og anden kognitiv funktionsnedsættelse.

Konceptet skal opfylde forskellige kriterier:

  • Det skal kunne anvendes på tværs af det socialpædagogiske- og behandlingsmæssige arbejdsfelt.
  • Gruppeforløbet skal være faciliteret af uddannet personale fra både det pædagogiske felt og behandlerområdet.
  • Et struktureret forløb på seks sessioner skal indgå, og hver session skal have en veldefineret rammesætning samt formålsbeskrivelse.
  • Fælles undervisning, dialog og erfaringsudveksling skal tage udgangspunkt i borgernes hverdagsliv.
  • Det skal medvirke til at motivere deltagerne til øget ansvar og kontrol over egen anvendelse af rusmidler samt muligheder for hjælp og støtte.

Grupperne vil bestå af fire til seks borgere, og både en pædagog og en behandler vil være til stede ved møderne.

Den første fase af konceptudviklingen foregår fra september til december 2020, hvor man vil udvikle koncepts form og indholdet af de seks sessioner.