Metode

Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel

Arbejdsmodel til at skabe sammenhæng og helhedsorienteret fokus i sociale indsatser på børne- og ungeområdet. Modellen indeholder ensartet dokumentation, der kan bruges i dataindsamlinger og feedback-systemer.

Flere kommuner har efterspurgt en kvalitetssikret model, der kan styrke systematikken på tværs af indsatser, der er til gavn for udsatte familier. Målet er at skabe sammenhæng og helhedsorienteret fokus på det specialiserede socialområde som familiebehandling, kontaktpersonforløb og individuelle mentorordninger.

Arbejdsmodellen giver desuden en ensartet dokumentation, der kan bruges i forskellige dataindsamlinger og feedback-systemer.