Metode

Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel

Arbejdsmodel til at skabe sammenhæng og helhedsorienteret fokus i sociale indsatser på børne- og ungeområdet. Modellen indeholder ensartet dokumentation, der kan bruges i dataindsamlinger og feedback-systemer.

Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel (DHA) er en tilgang til at organisere og udvikle eksisterende sociale indsatser, fx mentorstøtte, ungeterapeut, kontaktpersonordninger eller døgninstitutioner, med det formål at styrke indsatsernes helhedsperspektiv, målrettethed og struktur. Målet er også at skabe en øget sammenhæng mellem de forskellige indsatser på det specialiserede socialområde for familier, børn og unge.

Formålet med anvendelsen af DHA kan variere afhængigt af, hvilken type indsats, som modellen skal anvendes i og den målgruppe, som er i fokus. Ofte kan DHA dog bruges til at øge de eksisterende sociale indsatsers effekter i retning af øget tilknytning og stabilitet i skole og fritidsliv, reduktion i problematisk adfærd, herunder fravær af misbrug og kriminalitet, samt øget trivsel hos barnet eller den unge.