Ledige stillinger

Metodecentret søger studentermedhjælpere til kvantitative og kvalitative analyser og evaluering på socialområdet

Vil du være med til at skabe  sociale indsatser, der virker, til gavn for borgere og samfund? Har du lyst til styrke dine metodiske og analytiske kompetencer samtidig med, at du udvider din viden om kommunale og regionale indsatser for udsatte børn, unge, voksne og familier?

Så bliv studentermedhjælper i Metodecentret

Vi søger metodestærke studerende til at hjælpe os med evaluering- og udviklingsopgaver. Du kan enten være en datahaj og hjælpe os med at udvikle spørgeskemaer og bidrage til kvantitative analyser. Du kan også have hang til kvalitative tilgange og hjælpe os med at udvikle interviewguides, interviewe borgere og medarbejdere samt identificere mønstre på tværs af kvalitative datakilder. Det kan også være, at du er god til begge dele.

Vi har mange bolde i luften, og du er selv med til at præge dine arbejdsopgaver, så de stemmer overens med dine interesser. Vi bestræber os på, at du bliver en del af hele projektcyklussen fra evalueringsdesign til analyse og formidling af resultater.

Dine opgaver kan bl.a. omfatte:

  • Research og litteraturstudier
  • Udvikling af spørgeskemaer
  • Løbende kvalitetssikring af data
  • Databehandling og analyse af kvantitative data
  • Udvikling af interviewguides
  • Kodning og analyse af kvalitative data
  • Formidling af resultater i form af fx rapportskrivning, artikler og oplæg

Hvem er vi?

Metodecentret er en selvejende innovations- og udviklingsenhed på det specialiserede socialområde, der drives af Region Midtjylland og Aarhus, Herning, Randers, Norddjurs, Hvidovre, Gentofte, Skanderborg og Ikast-Brande Kommuner.

Vi er 17 medarbejdere, som alle brænder for at forbedre hjælpen til udsatte børn, unge, voksne og familier.
Vi samarbejder tæt med fagpersoner og ledere i kommuner og regioner om at udvikle nye løsninger på centrale udfordringer på socialområdet. Vi understøtter, at indsatser for udsatte børn, unge, voksne og familier, hviler på et vidensgrundlag, og vi bidrager til udvikling, implementering, evaluering af og fundraising til nye metoder.

I Metodecentret vil du blive medlem af et fagligt fællesskab, hvor vi er ambitiøse og hele tiden arbejder på at forbedre sociale indsatser.

Hvem er du?

Vi forestiller os, at du er studerende på en videregående samfundsfaglig uddannelse som fx statskundskab, politik & økonomi, sociologi eller lignende. Du er enten i slutningen af dit bachelorforløb eller i begyndelsen af dit kandidatforløb.

Vi lægger vægt på, at du går til arbejdsopgaverne med et analytisk blik, struktur og engagement. Derudover drømmer vi om, at du er fagligt nysgerrig og interesseret i det specialiserede socialområde.

Rammer og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 8 timer om ugen med opstart i august 2024. Vi prioriterer stor fleksibilitet ift. dit studie. Løn efter gældende overenskomst for studentermedhjælpere.

Praktiske oplysninger

Send din skriftlige ansøgning med CV og karakterblad i en samlet fil inden 17. juni kl. 12.00 på mail til seniorkonsulent Sofie Ilsvard, sofie@metodecentret.dk. Vi afholder samtaler i uge 25 og 26.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillingen, kan du kontakte Sofie Ilsvard på tlf. 4042 9202
Vi holder til på Olof Palmes Alle 19, 8200 Aarhus N.