Kontakt

Simon Østergaard Møller

Centerchef, cand.scient.pol 20 46 33 02 simon@metodecentret.dk
Jeg varetager Metodecentrets ledelse og arbejder desuden med bl.a. metodebeskrivelser, strategi og formidling af vidensbaseret praksis. Jeg mener, at alle, som rammes af social udsathed, handicap eller sindslidelser, bør have adgang til professionelt socialt arbejde af høj kvalitet, som gør en positiv forskel i deres liv – det bidrager Metodecentret til.

Helle Høgh

Chefkonsulent, antropolog 23 41 12 43 helle@metodecentret.dk
Jeg står for udvikling og implementering af innovative metoder og specialiserede sociale indsatser – f.eks. faglige metoder og brugerorienterede redskaber til borgere med udviklingshæmning med et problematisk forbrug af rusmidler. Det er meningsfuldt for mig at arbejde med løsninger på sociale problemer til mennesker, der behøver hjælp.

Trine Gaardsøe

Chefkonsulent, aut.psyk. 24 97 45 24 trine@metodecentret.dk
Jeg faciliterer undervisning i indsatser og varetager projektlederopgaver, der understøtter teams og faglige ledere. Mit arbejde tager afsæt i en helhedsorienteret, kvalitetssikret og systematisk praksis. Drevet af at arbejde forebyggende og skabe empowerment i udsatte familier hjælper jeg børn og unge i risiko med at undslippe negative udviklingsspiraler.

Bjarke Nielsen

Chefkonsulent, antropolog 50 90 72 83 bjarke@metodecentret.dk
Jeg udvikler, tilpasser og afprøver metoder på socialområdet i et inddragende samarbejde med kommuner, statslige styrelser, forskere og fonde. Jeg drives af udvikling i spændingsfeltet mellem videns- eller metodehuller i fagprofessionel praksis, som forbindes til, hvad vi kan trække ud af virksomme elementer fra forskningsbaseret viden. Processen skal ske i samarbejde med den lokale kontekst.

Marie Høstrup

Seniorkonsulent, cand.scient.pol. 24 62 89 58 marie@metodecentret.dk
Jeg indsamler, analyserer og evaluerer virkningen af indsatser og metoder på socialområdet gennem spørgeskemaundersøgelser, interviews og statistiske analyser. Socialområdet er både komplekst, udfordrende og vigtigt – derfor bidrager jeg til at skabe et solidt vidensgrundlag om effekter af sociale indsatser og metoder, som i sidste ende gavner borgerne.

Emma Sandberg Biltoft

Konsulent, cand.scient.pol. 30 31 54 53 emma@metodecentret.dk
Jeg foretager analyser og evalueringer – primært i et kvantitativt perspektiv. Jeg udvikler spørgeskemaer til socialområdet i tæt samarbejde med praksis, indsamler data og foretager databehandling, analyse og afrapportering. Jeg bliver motiveret af at skabe viden om socialt arbejde; hvad virker, og hvordan virker det? Det er til gavn for både borgere og samfund.

Annette Petersen

Seniorkonsulent, aut. psyk. 51 57 61 06 annette@metodecentret.dk
Min primære opgave ligger i konsulentfunktionen i indsatsen Familie & Netværk samt Bånd & Broer, der er en central del af den løbende kvalitetssikring. Jeg har arbejdet med socialområdet i mere end 40 år og har i hele mit virke brændt for socialt udsatte. Det motiverer mig at kunne medvirke til at forbedre vilkår og muligheder for disse grupper funderet i en tro på og erfaring med, at det ofte er muligt med den rette tilpassede indsats.

Sofie Ilsvard

Seniorkonsulent, cand.scient.soc. 40 42 92 02 sofie@metodecentret.dk
Gennem kvalitativ metode indsamler, analyserer og evaluerer jeg virkningen af indsatser på socialområdet. Jeg er optaget af, hvordan vi styrker kvaliteten af sociale indsatser og skaber værdi for borgere og fagprofessionelle. Derfor bidrager jeg med vidensgrundlag om fagpersoner og borgeres indsigter, der sikrer fokus på deres oplevelser og erfaringer som en central datakilde. Dét er en forudsætning for at skabe bedre sociale indsatser.

Helge Hallmann

Faglig programleder PMTO, cand. psych 30 20 47 53 helge@metodecentret.dk
Som faglig programleder for PMTO er jeg ansvarlig for at sikre faglige rammer, der muliggør at PMTO terapeuterne i Danmark udfører PMTO på højt fagligt niveau. I samarbejde med mentorer og internationale samarbejdspartnere arbejder vi på at videreudvikle og aktualisere PMTO, så metoden vedvarende er relevant og hjælpsom. Derudover er jeg motiveret af at styrke positive samspil i udsatte familier.

Jette Bækkelund Hansen

Seniorkonsulent, socialpædagog 27 14 41 50 jette@metodecentret.dk
Med min erfaring fra døgninstitutionsområdet, specialskolen og metoder inden for familiebehandling vil jeg gerne gøre en forskel på socialområdet ved at sikre høj sammenhæng, faglighed og kvalitet på sociale indsatser. I Metodecentret arbejder jeg med Familie & Netværk og Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel.

Janne Gytz

Konsulent, aut.psyk. 60 58 35 70 janne@metodecentret.dk
Jeg er arbejder i Metodecentret som konsulent i Familie & Netværk, hvor jeg yder vejledning og kvalitetssikring til lokale behandlingsteams. Desuden er jeg privatpraktiserende psykolog med speciale i ADHD/ADD, hvor jeg tilbyder rådgivning, terapi og psykoedukation for unge, voksne og forældre.

Marianne Pilegaard

Kommunikationsmedarbejder, journalist 60 55 06 44 marianne@metodecentret.dk
Jeg rådgiver om kommunikation og arbejder med ekstern kommunikation for Metodecentret gennem nyhedsmail, Linkedin og hjemmeside.Signe Glinvad Krogh

Studentermedhjælper, stud.scient.pol. signe@metodecentret.dk
Jeg laver primært kvalitativ databehandling fx interviewguides til analyse og afrapportering af evalueringer, litteraturstudier m.m. Derudover udfører jeg forskellige research- og ad-hoc-opgaver. Alle kan blive udsatte – fysisk og psykisk - og det motiverer mig at bidrage til, at vi gør hjælpen til udsatte mennesker så god som mulig.

Merete hartoft andersen

Studentermedhjælper merete@metodecentret.dk
Jeg arbejder med spørgeskemaer, dataindsamling, analyse og afrapportering af resultater med brug af især kvantitativ metode. Jeg motiveres af at bidrage til, at sociale indsatser er baseret på viden og forskning og derfor har en høj kvalitet og er effektive til gavn for mennesker, medarbejdere og samfund.

Anna Kirk Larsen

Studentermedhjælper, stud.scient.pol. anna@metodecentret.dk
Jeg arbejder primært med evalueringer og databehandling og er med til at udarbejde spørgeskemaer, monitorere og analysere data samt at afrapportere. Jeg er drevet af at være med til at forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og familier på et vidensbaseret grundlag.

Siri lindequist kullberg

Studentermedhjælper siri@metodecentret.dk

MARCUS JUNKER PEDERSEN

Studentermedhjælper, stud.scient.pol. marcus@metodecentret.dk
Jeg laver litteratursøgning, datamonitorering, databehandling og evaluering af indsatser på det sociale område. Jeg vil gerne bidrage til udvikling af sociale indsatser på et empirisk og metodisk stærkt grundlag, så hjælpen til udsatte mennesker bliver så god som muligt.