Jobopslag

Der er i øjeblikket ingen jobopslag fra Metodecentret.

 

Om Metodecentret

Alle kan rammes af udsathed. Psykiske vanskeligheder, handicap og social mistrivsel er omstændigheder, som ingen kan være sikker på at undgå i løbet af livet. Ofte er en fagprofessionel hjælp fra det kommunale og regionale socialområde nødvendig for at skabe udvikling, trivsel og livsmuligheder for de borgere, der af den ene eller anden grund er ramt af disse udfordringer.

Metodecentrets formål er at deltage i udvikling og afprøvning af nye fagprofessionelle metoder og indsatser, der kan forbedre kvaliteten og effektiviteten af det sociale arbejde i kommuner og regioner. Vores erfaring er, at høj faglig kvalitet i de sociale indsatser kan forbedre ressourceudnyttelsen på området, fordi socialt arbejde, der virker, både er til gavn for borgerne og for samfundsøkonomien. Derfor arbejder vi for at realisere potentialet i mere virksomt socialt arbejde.

Metodecentrets bestyrelse

Metodecentret er en selvejende institution, hvis medlemmer tæller Aarhus, Herning, Norddjurs, Viborg, Randers, Hillerød og Ikast-Brande Kommuner samt Region Midtjylland. Sammen med vores medlemmer og andre aktører på området samarbejder vi om at udvikle, implementere og udbrede mere virksomme sociale indsatser, der tager udgangspunkt i borgernes behov, forudsætninger og præferencer.

Alle vores medlemmer er repræsenteret i Metodecentrets bestyrelse:

Bliv medlem

Alle kommuner og regioner i Danmark kan blive medlem af Metodecentret og indgå i samarbejdet om udvikling af kvalitet og ressourceudnyttelse på socialområdet.

 

Erik Kaastrup-Hansen (formand)

Direktør

Aarhus Kommune

Anders Kjærulff (næstformand)

Koncerndirektør

Region Midtjylland

Ruth Lehm

Chef for Familier, Børn og Unge

Aarhus Kommune

Ann-Britt Wetche

Socialdirektør

Region Midtjylland

Louise Raunkjær

Børn- og ungedirektør

Herning Kommune

Kenneth Koed

Direktør

Norddjurs Kommune

Helene Bækmark

Socialdirektør

Randers Kommune

Lisbeth Rindom

Direktør for Børn, Skole, Familier og Kultur

Hillerød Kommune

Anton Rasmussen

Chef for Børne- og Familieafdelingen

Ikast-Brande Kommune

Et medlemskab af Metodecentret giver mulighed for:

  • At hente rådgivning fra Metodecentrets sekretariat til udvikling af nye initiativer på det specialiserede socialområde.
  • At få faglig formidling og rådgivning om virksomme sociale indsatser, fx i form af artikler, rapporter, mundtlige oplæg, konferencer og temadage.
  • At indgå i Metodecentrets udviklingsaktiviteter samt at søge økonomisk støtte hertil fra Metodecentrets aktivitetspulje.
  • Repræsentation i Metodecentrets bestyrelse og derved indflydelse på Metodecentrets ledelse og strategi.

Metodecentret vil løbende invitere sine medlemmer til at indgå i konkrete aktiviteter, udviklingsprojekter og metodeprogrammer, og centret kan i sit arbejde eksempelvis bidrage til:

  • At organisere og igangsætte udviklingsprojekter og -programmer - fra idé til udvikling og drift.
  • At indsamle og sprede viden om virksom praksis på socialområdet.
  • At give støtte til den innovative og kreative tænkning samt udvikling af projekter og programmer.
  • At udvikle og ny den sociale og socialpædagogiske faglige metode, rammer og organisering af arbejdet.
  • At dokumentere indsats, resultater og effekter af det sociale arbejde.

Det siger vores medlemmer:

"Metodecentret understøtter nogle af de opgaver, vi har planer om at udvikle på, og de kan stille konsulentviden til rådighed, som vi kan bruge sammen med den viden, vi selv har"
- Norddjurs Kommune

"Vores medlemskab giver os mulighed for tværkommunale samarbejder og at få sat udviklingsprojekter i gang. Samtidig giver Metodecentret kvalificeret modspil"
- Randers Kommune

"Vores nye familieprojekt var ikke blevet til noget uden Metodecentret"
- Holmstrupgård, Region Midtjylland

Lyder det interessant for din kommune eller region? Så kontakt Metodecentret her.

Vedtægter

Metodecentret blev etableret som selvejende institution d. 1. juni 2010 af Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Vores fulde navn er Center for innovation og metodeudvikling for den specialiserede indsats i Danmark.
Læs vores vedtægter

Persondata

I Metodecentret behandler vi personoplysninger i forbindelse med vores undersøgelser af sociale indsatser samt gennem vores hjemmeside og nyhedsbrev. Du kan læse mere om vores persondatapolitik nedenfor.

Læs vores persondatapolitik