Metodecentret søger studentermedhjælper

Har du lyst til styrke dine metodiske kompetencer og samtidig udvide din viden om den kommunale og regionale indsats for udsatte borgere?

Så er det dig vi har brug for som studentermedhjælper i Metodecentret.

Hvem er vi?

Metodecentret er en selvejende innovations- og udviklingsenhed på det specialiserede socialområde, der drives af Region Midtjylland og Aarhus, Herning, Randers, Norddjurs, Hillerød, Ikast-Brande og Hvidovre Kommuner. Vi bidrager til at udvikle kvaliteten og effektiviteten i hjælpen til udsatte, handicappede eller sindslidende børn, unge og voksne.

Hvem er du?
 • Du er kandidatstuderende på en videregående samfundsfaglig uddannelse som fx statskundskab.

 • Du interesserer dig for det specialiserede socialområde og vil bidrage til at skabe bedre løsninger.

 • Du har gode analytiske evner og erfaring med kvantitative undersøgelsesmetoder.

 • Du er fagligt ambitiøs og god til at formulere dig skriftligt.

 • Du evner at orientere dig i store mængder skriftligt materiale, fx forskningsartikler, og videreformidle essensen herfra til andre.

Arbejdsopgaver

Du vil indgå i flere af vores evalueringsprojekter i samarbejde med centrets konsulenter. Desuden vil du blive involveret i centrets mange udviklingsopgaver i alt fra researchopgaver til forberedelse af workshops m.v.

Flere oplysninger

Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte leder af Metodecentret Simon Østergaard Møller på tlf. 2046 3302 eller på . Vi holder til på Olof Palmes Alle 19, 8200 Aarhus N.

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 8 timer ugentligt med opstart 15. januar 2023 eller snarest derefter. Løn efter gældende overenskomst for studentermedhjælpere.

Ansøgningsfrist

Vi skal have din skriftlige ansøgning inkl. CV og karakterblad inden d. 30. december 2022 på mail simon@metodecentret.dk. Samtaler forventes afholdt i uge 2.

Om Metodecentret

Behovene til det sociale område stiger og stiger, og der er mere end nogensinde brug for indsatser, der virker.

Metodecentret er et kraftcenter for nye effektfulde løsninger på socialområdet. Gennem skræddersyede projekter hjælper vi kommuner og regioner med at udvikle og implementere metoder, der dokumenterbart øger trivsel og livskvalitet for udsatte børn, unge og voksne eller personer med handicap.

Metodecentret er en selvejende institution etableret af en række kommuner og en region. Vores team af bl.a. professionelle psykologer, antropologer og sociologer står klar til at hjælpe fagprofessionelle i kommuner og regioner med at tackle komplekse problematikker omkring socialt udsatte grupper.

Vores løsninger tager altid udgangspunkt i den nyeste forskning, og effekterne skal kunne måles og dokumenteres. Kun på den måde sikrer vi, at vi øger kvaliteten af sociale indsatser og fremmer livskvalitet og trivsel.

Metodecentrets bestyrelse

Metodecentret er en selvejende institution, hvis medlemmer tæller Aarhus, Herning, Norddjurs, Viborg, Randers, Hillerød og Ikast-Brande Kommuner samt Region Midtjylland. Sammen med vores medlemmer og andre aktører på området samarbejder vi om at udvikle, implementere og udbrede mere virksomme sociale indsatser, der tager udgangspunkt i borgernes behov, forudsætninger og præferencer.

Alle vores medlemmer er repræsenteret i Metodecentrets bestyrelse:

Bliv medlem

Alle kommuner og regioner i Danmark kan blive medlem af Metodecentret og indgå i samarbejdet om udvikling af kvalitet og ressourceudnyttelse på socialområdet.

Erik Kaastrup-Hansen (formand)

Direktør

Aarhus Kommune

Anders Kjærulff (næstformand)

Koncerndirektør

Region Midtjylland

Ruth Lehm

Chef for Familier, Børn og Unge

Aarhus Kommune

Ann-Britt Wetche

Socialdirektør

Region Midtjylland

Louise Raunkjær

Børn- og ungedirektør

Herning Kommune

Lene Mehlsen Thomsen

Direktør

Norddjurs Kommune

Helene Bækmark

Socialdirektør

Randers Kommune

Lisbeth Rindom

Direktør for Børn, Skole, Familier og Kultur

Hillerød Kommune

Anton Rasmussen

Chef for Børne- og Familieafdelingen

Ikast-Brande Kommune

Et medlemskab af Metodecentret giver mulighed for:

 • At hente rådgivning fra Metodecentrets sekretariat til udvikling af nye initiativer på det specialiserede socialområde.
 • At få faglig formidling og rådgivning om virksomme sociale indsatser, fx i form af artikler, rapporter, mundtlige oplæg, konferencer og temadage.
 • At indgå i Metodecentrets udviklingsaktiviteter samt at søge økonomisk støtte hertil fra Metodecentrets aktivitetspulje.
 • Repræsentation i Metodecentrets bestyrelse og derved indflydelse på Metodecentrets ledelse og strategi.

Metodecentret vil løbende invitere sine medlemmer til at indgå i konkrete aktiviteter, udviklingsprojekter og metodeprogrammer, og centret kan i sit arbejde eksempelvis bidrage til:

 • At organisere og igangsætte udviklingsprojekter og -programmer - fra idé til udvikling og drift.
 • At indsamle og sprede viden om virksom praksis på socialområdet.
 • At give støtte til den innovative og kreative tænkning samt udvikling af projekter og programmer.
 • At udvikle og ny den sociale og socialpædagogiske faglige metode, rammer og organisering af arbejdet.
 • At dokumentere indsats, resultater og effekter af det sociale arbejde.

Det siger vores medlemmer:

"Metodecentret understøtter nogle af de opgaver, vi har planer om at udvikle på, og de kan stille konsulentviden til rådighed, som vi kan bruge sammen med den viden, vi selv har"
- Norddjurs Kommune

"Vores medlemskab giver os mulighed for tværkommunale samarbejder og at få sat udviklingsprojekter i gang. Samtidig giver Metodecentret kvalificeret modspil"
- Randers Kommune

"Vores nye familieprojekt var ikke blevet til noget uden Metodecentret"
- Holmstrupgård, Region Midtjylland

Lyder det interessant for din kommune eller region? Så kontakt Metodecentret her.

Vedtægter

Metodecentret blev etableret som selvejende institution d. 1. juni 2010 af Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Vores fulde navn er Center for innovation og metodeudvikling for den specialiserede indsats i Danmark.
Læs vores vedtægter

Persondata

I Metodecentret behandler vi personoplysninger i forbindelse med vores undersøgelser af sociale indsatser samt gennem vores hjemmeside og nyhedsbrev. Du kan læse mere om vores persondatapolitik nedenfor.

Læs vores persondatapolitik