Metodecentret søger praktikant til kvalitative undersøgelser og analyser inden for ungeområdet

Vil du være med til at skabe bedre vilkår for unge med autisme, der har et samtidigt rusmiddelproblem? I Metodecentret søger vi en praktikant med lyst til at udvikle sine kvalitative metode- og analysekompetencer omkring komplekse sociale problemstillinger. Du bliver primært koblet på et projekt, der skal lave en vidensafdækning af de unges problemstillinger, hvilken fagprofessionel hjælp de kan få og hvorvidt den er virkningsfuld. Det betyder, at du skal samarbejde med unge med kognitive udfordringer, hvilket kræver særlige metodiske overvejelser. Samtidig skal du indgå i undersøgelse af højt specialiserede fagmiljøer, der tager sig af de unges problemstillinger. Det er en af de første kortlægninger, der laves af området, så det er et vigtigt arbejde, du kan blive en del af.

Praktikforløbet er knyttet til efterårssemestret 2022 i perioden 1. september til 31. januar.

Vi søger en praktikant med interesse og nysgerrighed for det sociale område. Opgaverne vil bl.a. omfatte:

 • Desk research og gennemgang af forskningslitteratur samt ”grå” litteratur
 • Analysearbejde (Nvivo)
 • Kortlægning og undersøgelse af faglige miljøer, der yder behandling til de unge
 • Udvikling og operationalisering af interviewguide
 • Gennemførelse af kvalitative interview
 • Databehandling og analyse af interviewdata
 • Formidling af resultater i form af fx rapportskrivning
 • Deltagelse i styregruppe
 • Indblik i projektstyring og procesfacilitering

Hvem er du?

Du er sandsynligvis studerende på en videregående samfundsfaglig/humanistisk uddannelse som fx antropologi, sociologi, statskundskab el.lign. Det er en forudsætning, at du har viden om kvalitativ metode og en fordel (men ikke et krav), hvis du kan behandle data i Nvivo. Derudover drømmer vi om, at du er fagligt nysgerrig, interesseret i det specialiserede socialområde og ikke mindst udstyret med en god portion gå-på-mod.

Hvem er vi?

Metodecentret er en selvejende innovations- og udviklingsenhed på det specialiserede socialområde, der drives af Region Midtjylland og Aarhus, Herning, Randers, Norddjurs, Hillerød og Ikast-Brande Kommuner. Vi er et hold på 11 fuldtidsansatte og 5 studentermedhjælpere, som brænder for at forbedre den sociale indsats i kommuner og regioner. Vi er fagligt ambitiøse og nyder godt af vores tværfaglige sammensætning, som ikke mindst giver anledning til gode og sjove snakke over frokostbordet.

Rammer og ansættelsesvilkår

Praktikperioden løber som nævnt fra 1. september 2022 til 31. januar 2023 med en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Men praktikforløbet aftales individuelt med dig, så vi sikrer, at det lever op til din gældende studieordning. Praktikken er lønnet med 2.000 kr. om måneden. Du får tilknyttet en praktikvejleder i Metodecentret, som i samarbejde med dig vil sørge for, at du får et praktikophold, hvor du udvikles og trives.

Ansøgningsfrist og kontakt

Vi glæder os til at modtage din skriftlige ansøgning med CV og karakterblad i en samlet fil inden 1. juni 2022 kl. 12.00 på mail til chefkonsulent Helle Høgh, Helle@metodecentret.dk. Vi afholder samtaler i uge 24 og 25.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillingen kan du kontakte konsulent Helle Høgh på tlf. 2341 1243 eller mail Helle@metodecentret.dk. Vi holder til på Olof Palmes Allé 19, 8200 Aarhus N.

Om Metodecentret

Behovene til det sociale område stiger og stiger, og der er mere end nogensinde brug for indsatser, der virker.

Metodecentret er et kraftcenter for nye effektfulde løsninger på socialområdet. Gennem skræddersyede projekter hjælper vi kommuner og regioner med at udvikle og implementere metoder, der dokumenterbart øger trivsel og livskvalitet for udsatte børn, unge og voksne eller personer med handicap.

Metodecentret er en selvejende institution etableret af en række kommuner og en region. Vores team af bl.a. professionelle psykologer, antropologer og sociologer står klar til at hjælpe fagprofessionelle i kommuner og regioner med at tackle komplekse problematikker omkring socialt udsatte grupper.

Vores løsninger tager altid udgangspunkt i den nyeste forskning, og effekterne skal kunne måles og dokumenteres. Kun på den måde sikrer vi, at vi øger kvaliteten af sociale indsatser og fremmer livskvalitet og trivsel.

Metodecentrets bestyrelse

Metodecentret er en selvejende institution, hvis medlemmer tæller Aarhus, Herning, Norddjurs, Viborg, Randers, Hillerød og Ikast-Brande Kommuner samt Region Midtjylland. Sammen med vores medlemmer og andre aktører på området samarbejder vi om at udvikle, implementere og udbrede mere virksomme sociale indsatser, der tager udgangspunkt i borgernes behov, forudsætninger og præferencer.

Alle vores medlemmer er repræsenteret i Metodecentrets bestyrelse:

Bliv medlem

Alle kommuner og regioner i Danmark kan blive medlem af Metodecentret og indgå i samarbejdet om udvikling af kvalitet og ressourceudnyttelse på socialområdet.

 

Erik Kaastrup-Hansen (formand)

Direktør

Aarhus Kommune

Anders Kjærulff (næstformand)

Koncerndirektør

Region Midtjylland

Ruth Lehm

Chef for Familier, Børn og Unge

Aarhus Kommune

Ann-Britt Wetche

Socialdirektør

Region Midtjylland

Louise Raunkjær

Børn- og ungedirektør

Herning Kommune

Kenneth Koed

Direktør

Norddjurs Kommune

Helene Bækmark

Socialdirektør

Randers Kommune

Lisbeth Rindom

Direktør for Børn, Skole, Familier og Kultur

Hillerød Kommune

Anton Rasmussen

Chef for Børne- og Familieafdelingen

Ikast-Brande Kommune

Et medlemskab af Metodecentret giver mulighed for:

 • At hente rådgivning fra Metodecentrets sekretariat til udvikling af nye initiativer på det specialiserede socialområde.
 • At få faglig formidling og rådgivning om virksomme sociale indsatser, fx i form af artikler, rapporter, mundtlige oplæg, konferencer og temadage.
 • At indgå i Metodecentrets udviklingsaktiviteter samt at søge økonomisk støtte hertil fra Metodecentrets aktivitetspulje.
 • Repræsentation i Metodecentrets bestyrelse og derved indflydelse på Metodecentrets ledelse og strategi.

Metodecentret vil løbende invitere sine medlemmer til at indgå i konkrete aktiviteter, udviklingsprojekter og metodeprogrammer, og centret kan i sit arbejde eksempelvis bidrage til:

 • At organisere og igangsætte udviklingsprojekter og -programmer - fra idé til udvikling og drift.
 • At indsamle og sprede viden om virksom praksis på socialområdet.
 • At give støtte til den innovative og kreative tænkning samt udvikling af projekter og programmer.
 • At udvikle og ny den sociale og socialpædagogiske faglige metode, rammer og organisering af arbejdet.
 • At dokumentere indsats, resultater og effekter af det sociale arbejde.

Det siger vores medlemmer:

"Metodecentret understøtter nogle af de opgaver, vi har planer om at udvikle på, og de kan stille konsulentviden til rådighed, som vi kan bruge sammen med den viden, vi selv har"
- Norddjurs Kommune

"Vores medlemskab giver os mulighed for tværkommunale samarbejder og at få sat udviklingsprojekter i gang. Samtidig giver Metodecentret kvalificeret modspil"
- Randers Kommune

"Vores nye familieprojekt var ikke blevet til noget uden Metodecentret"
- Holmstrupgård, Region Midtjylland

Lyder det interessant for din kommune eller region? Så kontakt Metodecentret her.

Vedtægter

Metodecentret blev etableret som selvejende institution d. 1. juni 2010 af Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Vores fulde navn er Center for innovation og metodeudvikling for den specialiserede indsats i Danmark.
Læs vores vedtægter

Persondata

I Metodecentret behandler vi personoplysninger i forbindelse med vores undersøgelser af sociale indsatser samt gennem vores hjemmeside og nyhedsbrev. Du kan læse mere om vores persondatapolitik nedenfor.

Læs vores persondatapolitik