Metode

Gruppeforløb om rusmidler og skadevirkning for udviklingshæmmede

Gruppeforløb for mennesker med udviklings-hæmning og et problematisk forbrug af rusmidler. De deler erfaringer og får viden om alkohol og stoffer.

Vi har evalueret gruppeforløbet "Rusmidler og skadevirkning" for mennesker med udviklingshæmning. Forløbet har i 2023 kørt i Ikast-Brande Kommune og Randers Kommune. Både deltagere og medarbejdere har gode oplevelser med forløbet.

Deltagerne fortæller at:

 1. Det er godt, at målet med gruppeforløbet er at motivere deltagerne til at
  nedsætte deres forbrug af rusmidler og ikke, at de skal holde op med at
  drikke eller tage stoffer.
 2. Det at mødes i en gruppe og tale sammen giver mulighed for at spejle sig i hinanden, skaber en følelse af fællesskab og gør det nemmere at tale om ens misbrug af alkohol eller stoffer.
 3. Gruppeforløbet er motiverende og giver ideer til, hvordan man kan ændre sit forbrug af rusmidler.
 4. Den faste struktur for gruppesamtalerne og fællesspisning er godt.

Gruppeforløbet har hjulpet deltagerne, og flere ønsker at deltage i endnu et forløb.

Det der med, at en anden kan fortælle, at det har de også oplevet. Det giver noget,” siger en deltager i evalueringen.

Medarbejderne fortæller at:

 1. Fællesskabet og samhørigheden er det vigtigste for borgerne, og det
  motiverer dem til at nedsætte deres forbrug af alkohol og stoffer.
 2. Gruppen giver deltagerne et sted, hvor de kan tale frit og ikke bliver fordømt, hvilket betyder meget for dem.
 3. Det er vigtigt, at gruppesamtalerne bliver kørt af både rusmiddelbehandlere og socialfaglige medarbejdere, fordi de bruger hinandens viden om hhv. rusmiddelproblemer, og hvordan personer med udviklingshæmning fungerer.
 4. Støtte til deltagerne mellem gruppesessionerne er afgørende for, at de kan ændre deres adfærd ift. rusmidler i hverdagen.
 5. Materialet til gruppeforløbet er let at bruge og gør forløbet og samarbejdet godt.

Det ville være tungt, hvis jeg skulle forberede mig en masse til gruppe-samtalerne, men det er faktisk ret let – også i hverdagen, hvor jeg har travlt – fordi forløbet er så godt beskrevet,” siger en socialfaglig medarbejder i evalueringen.

Gruppeforløbet ”Rusmidler og skadevirkning” blev udviklet i 2020-2021 af Specialområde Udviklingshandicap, Region Midtjylland og Rusmiddelcentret og Bostøtten i Viborg Municipality og Metodecentret.

Evalueringsrapporten ligger til download ude i til højre på siden