Metode

Minding the Baby

Minding the Baby fokuserer på barnets sundhed og på udviklingen af en god forældre-barn-relation i sårbare familier. Indsatsen sættes i gang inden barnets fødsel og afsluttes, når barnet er to år.

Det lille barns evne til selv at regulere behov, følelser og adfærd, er grundlæggende forudsætninger for, at barnet senere kan indgå i fællesskaber og opnå gode relationer til andre børn og voksne. Barnets forældre spiller en central rolle i opbygningen af denne kompetence, da det er igennem forældrenes evne til at opfatte og forstå barnets signaler og behov sensitivt og relevant, at barnet udvikler en tryg tilknytning, der kan styrke evnen til selvregulering.

Minding the Baby har fokus på at skabe stabile og trygge relationer mellem forældre og små børn, som har gavnlige virkninger for barnets fysiske og psykiske udvikling. Minding the Baby er et tværfagligt og hjemmebaseret familiebehandlingsprogram til udsatte gravide. I indsatsen arbejder en familiebehandler og en sundhedsplejerske sammen med forældre om at fremme en stabil og tryg tilknytning til deres barn.